Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD innen ernæringsepidemiologi

Søknadsfrist: 05.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Seksjon for ernæringsepidemiologi ved Avdeling for ernæringsvitenskap har en ledig 100% stilling som stipendiat innen ernæringsepidemiologi for en 3-års/4-års periode med startdato 1. september 2019.

Seksjon for ernæringsepidemiologi arbeider blant annet med utvikling av kostholdsmetodikk, kosthold i forskjellige befolkningsgrupper, matvarenes sammensetning og matvarenes rolle i kostholdet, samt sammenhengen mellom kosthold og helse. Stillingen vil inngå som del av et forskningsprosjekt, NOR-Eden, og den som ansettes vil arbeide tett sammen med forskere fra Seksjon for ernæringsepidemiologi og CICERO (Senter for klimaforskning).

Mer om stillingen

Den som ansettes vil forske på et sunt og bærekraftig kosthold blant barn i Norge i alderen 0-2 år. Bærekraft er definert som effektene av kosthold på klima og miljø. Nasjonale kostholdsdata er nylig innsamlet for aldersgruppen, mens data for å vurdere hvor bærekraftig kostholdet til denne aldersgruppen er mangler. Kandidaten vil derfor ha stort ansvar i arbeidet med å innhente eksempelvis data om klimagassutslipp knyttet til matproduksjon. Data for å vurdere hvor bærekraftig kostholdet er skal inkorporeres i et eksisterende kostberegningssystem for å beregne inntak av matvarer, energi, og næringsstoffer (KBS), slik at dataanalyser og modelleringer av kostholdet kan gjøres av kandidaten.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside om PhD program.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor ernæring, helse, miljø eller klima, (120 studiepoeng) og minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng.
 • Dokumentert kunnskap om statistisk analyse
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med ernæring og ernæringsbehov
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med effekten av kosthold på klima og miljø samt erfaring med livsløpsanalyser (LCA)
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. Vi søker en person som

 • Kan jobbe systematisk og selvstendig
 • Har en bred, holistisk interesse i matkjeden
 • Har stor gjennomføringsevne
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt er initiativrik
 • Har gode analytiske og problemløsende evner
 • Har ønske om å jobbe som del av et ambisiøst, tverrfaglig forskerteam

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på norsk (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Videre gjør vi oppmerksom på at alle karakterutskrifter/attester må være på engelsk eller et skandinavisk språk, mens søknadsbrev må være på norsk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen