Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fotograf - overingeniør

Søknadsfrist 31.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig en midlertidig stilling som fotograf (overingeniør SKO 1087).

Kulturhistorisk museum flytter sine arkeologiske samlinger fra Historisk museum til nye eksterne magasiner på Økern. Det er anslagsvis 1,7 millioner gjenstander som skal flyttes, og prosjektet vil gå over flere år. Flytteprosjektet innebærer tilstandsvurdering, fotografering, databaseregistrering, merking, pakking og flytting av samtlige gjenstander. Prosjektet består av fire delprosjekter.

Det skal nå tilsettes en fotograf i delprosjekt 2 – metallmateriale fra jernalder. Stillingen er midlertidig frem til 31.12.2021 og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen utlyses med forbehold om årlige bevilgninger til prosjektet.

Ansvaret for prosjektet ligger hos Arkeologisk seksjon, og prosjektansatte er tilsatt ved denne seksjonen. Arbeidet er organisert som en linje, hvor arkeolog, konservator og fotograf inngår. Arbeidet krever gode samarbeidsevner på tvers av fag.

Arbeidssted vil være ved magasinene i Historisk museum, men det kan også bli aktuelt med noe arbeid i de eksterne magasinene.

Arbeidsoppgaver

 • Fotografering av gjenstander (fra Canon kamera til PC)
 • Digital bildebehandling
 • Databasearbeid
 • Skanning av eldre bildemateriale

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev i fotografi/relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum bachelor eller tilsvarende fotografutdanning. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med gjenstandsfotografering/produktfotografering i studio
 • Erfaring med fotoopptaksprogrammet Capture One eller tilsvarende. Erfaring med Capture One vil bli tillagt størst vekt
 • Erfaring med bildebehandlingsverktøyet Photoshop
 • Beherske norsk skriftlig

Andre kvalifikasjoner som vektlegges

 • Erfaring med fotodatabaser, fortrinnsvis universitetsmuseenes database (unimus)
 • Erfaring fra arbeid med kulturhistorisk materiale
 • Kompetanse innen skanning og bildebehandling av eldre fotomateriale

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person med gode samarbeidsevner, som er strukturert og selvstendig, og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer. Stillingen krever stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 472 300 og kr 524 200, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Lars Groseth, tlf. 22851946, e-post: [email protected] (for spørsmål om stillingen)
 • Seniorrådgiver Anita Marie Hansen, tlf. 22859567, e-post: [email protected] (for spørsmål i forbindelse med rekrutteringsprosessen)

Søk på stillingen