Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Frontend - utviklere: Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT)

Søknadsfrist: 29.11.2019

Om stillingene

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 220 fast ansatte og en omsetning på om lag 320 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) søker etter programmere som ønsker å være med på å utvikle de beste og mest fremtidsrettede IT-løsningene for UiOs forskere. All forskning er i dag avhengig av gode IT-løsninger, og utviklerne som ansettes vil arbeide i skjæringspunktet mellom forskning og avanserte IT-verktøy, og vil inngå i et team av profesjonelle utviklere og driftere.

Det primære utviklingsspråket i seksjonen på front-end er JavaScript (TypeScript) med brukergrensesnittbiblioteket React og andre relevante JavaScript-rammeverk. I mellomlaget benyttes Node.js og utstrakt bruk av konteiner-teknologier, mens primærdata lagres i relasjonsdatabaser, som Oracle og PostgreSQL. Utviklingsplattform er Linux (Ubuntu) og den mest brukte kildekodeeditoren er Visual Studio Code. Til versjonskontroll benyttes Git.

Den ene stillingen som lyses ut er fast, mens den andre er midlertidig (ett år), men med mulighet for forlengelse. Den faste stillingen lyses ut som senioringeniør, den midlertidige som overingeniør, og passer en som er nyutdannet.

Stillingene inngår i Seksjon for datafangst og samlingsforvalting (DS) i Underavdeling for IT i forskning (ITF) ved USIT.

USIT benytter DevOps og smidig utvikling som arbeidsmetodikk i utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og vedlikehold av web-baserte brukergrensesnitt, REST-APIer og databasenær kode
 • Teste, overvåke og feilrette applikasjonene som utvikles
 • 2.- og 3.-linjestøtte av applikasjonene som må fungere 24/7
 • Tett kommunikasjon og samarbeid med brukere om utviklingen av applikasjonen
 • Teamarbeid og samarbeid med interaksjonsdesignere

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen informatikk/ informasjonsvitenskap. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God kunnskap om, og erfaring med, JavaScript og relasjonsdatabaser
 • Erfaring med, eller god kjennskap til, React og andre JavaScript-rammeverk/-bibliotek
 • Erfaring med utvikling og drift under Linux

Videre vil det bli lagt vekt på:

 • God kjennskap til TypeScript
 • Erfaring med utvikling og drift av webapplikasjoner som kommuniserer via REST-APIer med bakenforliggende backend-løsninger og databaser
 • Erfaring med utvikling og drift av robuste løsninger med krevende brukergrensesnitt
 • Dokumenterbare resultater innen utvikling og drift i team
 • God kjennskap til teknologier for automatisert bygging, testing og produksjonssetting av integrerte løsninger (f.eks. Bitbucket, Jenkins)
 • Kunnskap om HTML5 og CSS
 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi, utfordrende oppgaver og komplekse problemstillinger
 • En søknad som gir en god beskrivelse av søkeren i forhold til egne ambisjoner og utlysningstekstens beskrivelse av arbeidsoppgaver og kompetansekrav

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og resultatorientert
 • Evne og vilje til å lede utviklingsprosjekt og kunne arbeide selvstendig med utfordrende utviklingsoppgaver.
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid, på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Den faste stillingen lønnes som senioringeniør (stillingskode 1181) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn kr 615 900 (ltr. 68) - 765 100 (ltr. 78) per år etter kvalifikasjoner. Den midlertidige stillingen lønnes som overingeniør (stillingskode 1087) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn kr 532 300 (ltr. 60) - 640 200 (ltr. 70) per år etter kvalifikasjoner.

Det må opplyses i søknaden om man kun søker på én av stillingene.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen