SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Internasjonal seksjon VED NTNU!

NORHED - koordinator: Seniorrådgiver innen programforvaltning og prosjektoppfølging

Søknadsfrist: 03.10.2021

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Avdeling for studenttjenester

Avdeling for studenttjenester består av Internasjonal seksjon og fire faggrupper: NTNU Karriere, Studentrekruttering, Tilrettelegging og Studentdemokrati. Vi bidrar til at studentene får en så god studietid som mulig. Samlet har vi en god kunnskap om og forståelse for studenten og studielivet, fra de starter til de er kandidater på vei ut i arbeidslivet. Avdeling for studenttjenester er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Ved Internasjonal seksjon er det ledig fast stilling som NORHED- koordinator: Seniorrådgiver innen programforvaltning og prosjektoppfølging

Om stillingen

Vi har ledig fast 100 % stilling som seniorrådgiver ved Internasjonal seksjon, med oppstart januar 2022.

NTNU deltar i Norads program for kapasitetsbygging, forskning og utdanning i samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i lav- og mellominntektsland, the Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development (NORHEDII). NTNU er tildelt 13 prosjekter i programperioden 2021-2026.

NTNU søker en engasjert medarbeider til stillingen som NORHED-koordinator. Stillingen innebærer ansvar for koordinering og oppfølging av utdanningssamarbeid med land i lav- og mellominntektsland. Den som tilsettes vil ha ansvar for oppfølging av NTNUs prosjekter under NORHEDII, og vil være institusjonskontakt mot NORAD i forhold som gjelder NTNUs Norhed prosjekter. Relevante arbeidsoppgaver vil være kontakt med og rapportering til NORAD om NTNUs prosjekter, samt porteføljeansvar knyttet til NTNUs prosjekter og veiledning av fagmiljø ved NTNU som har fått innvilget prosjekter. Andre relevante oppgaver vil være informasjonsarbeid, rapportering, og annet arbeid knyttet til NTNUs samarbeidspartnere i land i sør.

Den som tilsettes vil inngå i et team med en annen ansatt som også jobber med sør-samarbeid og oppfølging av Norhed-prosjektene, og vil samarbeide tett med prosjektøkonom. Det er også ønskelig at den som tilsettes følger opp generelle utrednings- og utviklingsoppgaver innenfor Internasjonal seksjons generelle ansvarsområder i perioder med ledig kapasitet. Eksempler på tilleggsoppgaver i perioder kan være saksforberedelser, utredningsarbeid eller utviklingsoppgaver.

Reisevirksomhet må påregnes.

Du rapporterer til seksjonssjef ved Internasjonal seksjon. Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ koordinering av NTNUs NORHED-II portefølje. Oppfølging av NTNUs hovedavtale med NORAD: tilse at NTNU både planlegger, implementerer, rapporterer og følger opp prosjektene på en god måte
 • Generell oppfølging av utdanningssamarbeid knyttet til NTNUs NORHEDII prosjekter
 • Samarbeid med NTNUs fakulteter, institutter og fagmiljø i form av prosjektoppfølging for NORHED-prosjekter, bl.a. informasjonsarbeid, rapportering og annet relevant arbeid. I tillegg til dette tett samarbeid med prosjektøkonom
 • Kontakt og oppfølging mot samarbeidspartnere i Sør der det er nødvendig i h.h.t hovedavtalen med Norad
 • Koordinering av diverse møter og konferanser
 • Ansvar for overordnet rapportering til NORAD
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver innenfor Internasjonal seksjons generelle ansvarsområde

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole på masternivå. Utdanning innen internasjonale relasjoner eller bistandsrelaterte tema vil være en fordel. Lang og direkte relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant erfaring med prosjektoppfølging og rapportering
 • Relevant erfaring med forvaltningsoppgaver i offentlig sektor
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektledelse og budsjettansvar, samt generelt god budsjettforståelse.
 • Erfaring med å rapportere i henhold til resultatrammeverk
 • Erfaring fra nord-sør samarbeid, inkl. kapasitetsutvikling er en fordel
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med utrednings- og utviklingsoppgaver

Personlige egenskaper

 • God rolleforståelse, især knyttet til offentlig sektor
 • Evner å være selvstendig, nøyaktig, analytisk og ansvarlig
 • Ser muligheter og tar initiativ
 • Har høy grad av serviceinnstilling, fører en tydelig og profesjonell dialog med alle samarbeidspartnere og evner å bygge relasjoner og samarbeide i team
 • Har evne til å jobbe under press i perioder, og leverer med rett kvalitet til rett tid

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seniorrådgiver (kode 1364) vil du normalt lønnes fra brutto kr 604 700 til 715 900 kr pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Seniorrådgiver Nina Moxnes, tlf. 73595239, e-post nina.moxnes@ntnu.no, eller
 • Seksjonssjef Anja Linge Valberg, tlf 73551172 eller 92846393, e-post anja.valberg@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 56/21.

Søknadsfrist: 03.10.2021

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS