LEDIG STILLING VED NORSK REGNESENTRAL

Sommerjobb som forskningsassistent for statistikk- og matematikkstudenter

Søknadsfrist: 01.02.2021

Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring, kunstig intelligens og IKT.

Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlig forvaltning, EU og Norges forskningsråd.


Instituttet har 90 ansatte. Vår oppgave er å skape forskningsresultater som brukes og synes.NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans og forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, fiskeri og havbruk, helse, bildeanalyse og kunstig intelligens. Innen IKT arbeides det med digital sikkerhet, smarte sensorer, e-inkludering og universell utforming i IKT.

Norsk Regnesentral søker statistikk- og matematikkstudenter

Om stillingen

Norsk Regnesentral (NR) ser på deg som er student som en viktig fremtidig ressurs, og vil gjerne bli kjent med deg allerede i studietiden. Gjennom en sommerjobb hos oss får du en unik mulighet til å se hvordan vi jobber her ved NR, og samtidig knytte langsiktige kontakter.

Du vil bli fulgt opp av våre mest erfarne forskere og få et realistisk innblikk i hvordan det er å jobbe på et forskningsinstitutt.

Norsk Regnesentral er nasjonalt ledende innen anvendt statistisk oppdragsforskning og har mer enn 50 års erfaring i å analysere, modellere og finne mønstre i store og små, strukturerte og ustrukturerte datasett.

Vi er 68 forskere som jobber med statistisk modellering, maskinlæring, bildeanalyse og kunstig intelligens innen finans, energimarkedet, petroleum, geologi, jordobservasjon, klima og miljø, marine ressurser, medisin og transport.

Vi ser spesielt etter deg som har

  • Motivasjon og lyst til å jobbe med utfordrende, anvendte problemstillinger
  • 3 eller 4 års relevante universitetsstudier
  • Programmeringskompetanse i R eller Python

Om engasjementet

Sommerjobbene er ved våre forsknings­avdelinger i statistikk, SAMBA (Statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse) og SAND (Statistisk analyse av naturressurs­data). Engasjementet er på 6 uker, 4 uker fra medio juni 2021 og 2 uker i månedsskiftet juli/august. Andre tidspunkter kan også være mulig.

Søknaden skal inneholde søknadsbrev, CV, vitnemål med karakterutskrifter (også fra videregående) og attester.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Spørsmål om stillingen

For nærmere informasjon om stillingene, kontakt:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS