LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKK­HØGSKOLE

Stipendiatstillinger 2024 – ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om utlysningen

NMH søker etter kunstnere med høyt nivå og solid produksjon til utøvende og skapende prosjekter i musikk. Tilsettingene gjelder for tre år i 100 % stilling med tiltredelse 1. september 2024.

Alle ph.d.-prosjekter i kunstnerisk utviklingsarbeid er knyttet til Arne Nordheim-senteret (NordART)

Les opptaksinformasjon for det kunstneriske ph.d.-programmet nøye før du fyller ut søknadsskjemaet.

Prioriterte forskningsområder

Kunstnerisk utforskning av teknologi

NMH søker prosjekter som utforsker sammenhenger mellom ulike teknologier og kunstneriske uttrykk gjennom utvikling, anvendelse av og kritisk blikk på nyere verktøy. Dette kan være kunstig intelligens, digital teknologi, annen musikkteknologi og/eller prosjekter som anvender musikkteknologi i utvidet forstand (teknologiforståelse i form av instrumentutvikling, instrumentbygging, lydutforskning, ’extended techniques’ osv.), for å utvide og utvikle musikalske uttrykksformer.

Musikalsk mangfold

NMH søker etter prosjekter i alle sjangre som gjennom musikkskaping gir nye blikk på musikalsk historieforståelse og utvider musikkfeltet i et kjønns- og mangfoldsperspektiv. Dette kan være prosjekter som åpner for nye perspektiver på musikk og musikkutøving, samt tverrkunstneriske prosjekter som søker å utvide kunstneres handlingsrom og formidlingspotensiale.

Improvisasjon

NMH søker prosjekter som utforsker sammenhenger mellom ulike teknologier og kunstneriske uttrykk gjennom utvikling, anvendelse av og kritisk blikk på nyere verktøy. Dette kan være kunstig intelligens, digital teknologi, annen musikkteknologi og/eller prosjekter som anvender musikkteknologi i utvidet forstand (teknologiforståelse i form av instrumentutvikling, instrumentbygging, lydutforskning, ’extended techniques’ osv.), for å utvide og utvikle musikalske uttrykksformer.

Grønt kunstnerisk utviklingsarbeid

NMH søker kunstneriske prosjekter som kan gi betydningsfulle bidrag til grønt kunstnerisk utviklingsarbeid. Gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid kan musikere og komponister utvikle kreative tankesett, arbeidsmetoder og resultater som både kan fremme et bærekraftig musikkmiljø og belyse våre globale miljøutfordringer. Vi søker prosjekter som utforsker et musikalsk potensial til å akselerere positiv endring og forsterke vår forpliktelse til bærekraftige levemåter.

På NMH har våre ansatte utviklingsprosjekter innen ovenstående områder. I ansettelsesprosessen vil stipendiatens tilknytning til disse prosjektene bli vurdert.

Prosjekter med andre temaer innen musikalske skapende og utøvende praksiser kan også være aktuelle, dersom NMHs fagmiljøer kan fasilitere prosjektene.

Generelt

Om stillingene

Stillingene er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1017 stipendiat, med en startlønn på kr 532 200. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass samt IKT-ressurser etter gjeldende regler for ansatte ved høgskolen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Frister og søknadsskjema

Før du fyller ut søknadsskjemaet er det viktig at du leser søknadsinformasjonen nøye (nmh.no). Søkere skal bruke eget elektronisk søknadsskjema.

Frist: 1. februar 2023 kl. 15:00 (norsk tid)

Hvor skal du sende søknaden?

Kun søknader sendt via søknadsskjemaet vil bli tatt i betraktning.

Kontakt

Powered by Labrador CMS