LEDIG STILLING VED Norges musikkhøgskole

Informasjonsforvalter

Søknadsfrist: 21.02.2024

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Er du utviklingsorientert og opptatt av pålitelig informasjonsfangst og god datakvalitet?

Er du den vi søker?

Ved Norges musikkhøgskole (NMH) er det ledig stilling som informasjonsforvalter. Informasjonsforvalter har det overordnede ansvaret for informasjons- og dokumentasjonsforvaltningen ved NMH. Stillingen er organisert i seksjon for økonomi, personal og arkiv, men jobber tverrfaglig i hele virksomheten. Vi ser etter deg som er en pådriver for å sikre effektiv og pålitelig informasjonsfangst og at krav til datakvalitet, sikkerhet og dokumentasjon er ivaretatt. Du har god organisasjons- og rolleforståelse, forstår virksomhetens behov og ser verdien av å ha kontroll på virksomhetens data. Du har høy kompetanse innen informasjons- og dokumentasjonsforvaltning og er nysgjerrig på nye løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for informasjons- og dokumentasjonsforvaltningen ved NMH 
 • Ivareta daglige og periodiske dokumentasjonsforvaltningsoppgaver 
 • Informasjons- og dokumentasjonsfaglig rådgivning 
 • Sikre effektiv bruk av sakarkivløsningen i virksomheten 
 • Videreutvikling av informasjonsforvaltningen på strategisk og operativt nivå 
 • Opplæring, veiledning og brukerstøtte 
 • Systemansvar/-administrator for dagens arkivsystem 
 • Bidra i prosessutvikling av NMHs støtteprosesser 
 • Designe og vedlikeholde prosesser, maler og skjemaer i ny sakarkivløsning 
 • Bidra til effektivisering og automatisering av prosesser i andre informasjonssystemer 
 • Bidra i arbeid knyttet til personvern og verdivurdering av data 

Høgskolen benytter i dag Public 360 som sakarkivsystem. Universitets- og høyskolesektoren, ved Sikt, har inngått avtale om leveranse av en ny funksjonsbasert sakarkivløsning. Informasjonsforvalter vil få en sentral rolle i implementeringen av den nye løsningen. Innføring av ny løsning kan medføre endringer i arbeidsoppgaver. 

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå innen arkivvitenskap, informasjonsvitenskap eller liknende. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med informasjons- og dokumentasjonsforvaltning 
 • Meget god kunnskap om relevant lov- og regelverk
 • Meget god kjennskap til elektroniske sakarkivløsninger 
 • Meget god systemforståelse og IT-kunnskaper for øvrig 
 • God organisasjonsforståelse 

Det er ønskelig med

 • Erfaring fra arbeid med personvern og informasjonssikkerhet 
 • Erfaring fra prosjekt- og/eller prosessforbedringsarbeid og utviklingsoppgaver 
 • Erfaring i å holde kurs/opplæring 
 • Erfaring fra offentlig sektor vil kunne være en fordel

For å lykkes i rollen, ser vi for oss at du

 • er selvgående og selvstendig i måten du jobber på 
 • er utviklingsorientert og tar initiativ til forbedringer på tvers av fagområder 
 • samarbeider godt med andre og deler kunnskap og erfaring 
 • har gode kommunikasjons- og formidlingsevner 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Generelt

Stillingen er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole. Stillingen lønnes etter statens regulativ som seniorrådgiver, stillingskode 1364, innenfor et spenn på kr 708 000 - kr 796 600 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Søknadsfrist: 21.02.2024

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS