Ledig stilling ved Forskningsrådet

Seniorrådgiver i ny avdeling for helseforskning og helseinnovasjon

Søknadsfrist: 15.01.2020

Er du opptatt av å sette fart på forskningsbasert helseinnovasjon? Vi søker deg som ønsker å jobbe med alt fra fagstrategiske oppgaver på nasjonale og internasjonale arenaer til operative oppgaver som saksbehandler for næringsrettede innovasjonsprosjekter.

Helseinnovasjon er et område vi satser stort på i Forskningsrådet. Stillingen inngår i den nyopprettete helseavdelingen vår. Avdelingen skal være med å bygge en solid plattform for forskning og innovasjon (FoUI) innenfor helseområdet internt i Forskningsrådet og nasjonalt.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Hovedarbeidsoppgaver

 • behandling av søknader fra bedrifter og deres samarbeidspartnere innenfor helsenæring, først og fremst innenfor biomedisin, medtek og digitalisering
 • veiledning, rådgiving og oppfølging av bedrifter med prosjektstøtte
 • være nasjonal kontaktperson (NCP) innenfor helse (i Horizon Europe)
 • aktiv nettverksbygging og informasjonsarbeid på relevante konferanser og møteplasser
 • bidra i utvikling, implementering og gjennomføring av Forskningsrådets strategier og planer innenfor helse, med vekt på helsenæringen
 • bidra i analysearbeid, inkludert videreutvikling av porteføljen for helsenæring

Vi søker deg som

 • har relevant høyere utdanning, gjerne på doktorgradsnivå, men doktorgrad er ikke et krav
 • har solid erfaring fra helse-FoUI, med minst 5 års erfaring fra nasjonal og/eller internasjonal helsenæring. Erfaring med/fra akademia/offentlig forvaltning/helsesektoren er et pluss.
 • er selvstendig og analytisk og er god på å bygge relasjoner og på å kommunisere
 • har svært god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • har god oversikt over det helsefeltet som fagområde og forsknings -og innovasjonssystemet
 • kan representere Forskningsrådet og helsestrategien vår i møte med styrer, departementer, fagmiljøer og helsenæringen, både nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr deg

 • en faglig utfordrende og selvstendig stilling med mulighet til å påvirke utviklingen av rollen din
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Helseavdelingen vil bestå av cirka 20 medarbeidere, og vil ha ansvaret for utviklingen av Forskningsrådets samlede innsats for helseområdet. Dette inkluderer fagutvikling innenfor medisin og helsefag, kunnskapsvikling for politikkutforming og økt innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren. Forskningsrådets helseportefølje er i dag omtrent likt fordelt mellom grunnleggende forskning, anvendt forskning og innovasjon i tjenestene og næringsrettet forskning og innovasjon.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS.

Har du spørsmål om stillingen kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Sander J. Tufte på telefon 412 41 869, eller
 • går inn på vår nettside www.forskningsradet.no

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Sander John Tufte (Avdelingsdirektør),+47 412 41 869