Ledig stilling ved Forskningsrådet

Seniorrådgiver - Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill

Søknadsfrist 27.08.2019

Vi søker deg som har god kunnskap om – og erfaring fra – norsk instituttsektor, fortrinnsvis innenfor tekniske eller naturvitenskapelige fag.

Du vil få mulighet til å arbeide med videre utvikling av denne sektoren blant annet gjennom utstrakt kontakt med sektoren selv og med ulike departementer.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill forvalter Forskningsrådets strategiske ansvar for utvikling av norsk instituttsektor, herunder den statlige basisfinansieringen til forskingsinstituttene, samt finansieringsordningene Sentre for forskningsdrevet innovasjon, Nærings-PhD og Offentlig PhD. Avdelingen har 12 medarbeidere og fordeler årlig omkring 1,5 milliarder kroner.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Delta i utforming og videreutvikling av Forskningsrådets politikk overfor instituttsektoren
 • Dialog med strategisk ledelse i norske forskningsinstitutter og deres interesseorganisasjoner
 • Delta i arbeidet med å oppdatere Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag om instituttsektoren
 • Delta i forvaltningen av Forskningsrådets investeringer i forskning

En del reising må påregnes, anslagsvis 10-15 reisedager i året, primært i Norge.

Vi søker deg som

 • har høyere utdanning, gjerne doktorgrad, og som har bred erfaring fra forskning og/eller forskningsledelse og/eller forskningsforvaltning, gjerne innenfor teknisk- naturvitenskapelige fag
 • har god kunnskap om norsk forskningssektor generelt og instituttsektoren spesielt
 • blir inspirert av å skulle finne løsninger på krevende, prinsipielle dilemmaer
 • kommuniserer godt og som kan bygge relasjoner i og utenfor Forskningsrådet
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • har godt kjennskap til tekniske verktøy og regneark for tallmessige oversikter og statistikk

Vi tilbyr deg

 • varierte arbeidsoppgaver i en kunnskapsorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt, samhandlingsorientert arbeidsmiljø i en avdeling med kompetente kolleger som har betydelig erfaring fra ulike fagfelt og ulike deler av norsk forskningssektor og forvaltning
 • en organisasjon som legger vekt på kompetanseutvikling
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som blant annet idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Har du spørsmål kontakter du:

 • vdelingsdirektør Asbjørn Mo på telefon 930 59 442

Søk på stillingen