Ledig stilling ved Forskningsrådet

Rådgiver / seniorrådgiver – Industri og Tjenester

Søknadsfrist 17.06.2019

Vi ser etter deg som har lyst til å jobbe aktivt med og for næringslivet for å styrke deres investeringer i forskningsbasert innovasjon.

Stillingen som rådgiver hører til i Avdeling for Industri og tjenester i område for næringsliv og teknologi og inngår i et team av rådgivere innenfor området industri. Du vil ha delansvar for industriporteføljen som består av innovasjonsprosjekter, kommersialiseringsprosjekter og SkatteFUNNprosjekter. Stillingen er faglig rettet mot kjemisk og materialproduserende prosessindustri, vareproduserende industri, metallurgi og energi.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Hovedarbeidsoppgaver

· rådgiving og veiledning overfor kunder og søkere

· rådgiving, samarbeid og dialog med andre FoUI aktører og premissgivere (næringsorganisasjoner, dep og myndigheter)

· søknadsbehandling inklusive skissebehandling i forbindelse med utlysninger for næringsrettede ordninger

· oppfølging av prosjekter

· oppfølging av SFI-prosjekter innenfor industriområdet og deltakelse i søknadsbehandlingen

Vi søker deg som

· har relevant høyere utdanning på masternivå og gjerne innen materialteknologi eller kjemi, energi, produktutvikling eller tilsvarende

· har erfaring fra forskning og forskningsbasert innovasjon i eller for næringslivet

· har kjennskap til relevante deler av norsk næringsliv og forskningsmiljøer

· har en god forståelse for innovasjonsprosesser

· er strukturert, analytisk og selvstendig i ditt arbeid

· er løsningsorientert og samfunnsengasjert

· har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr deg

· spennende og utfordrende oppgaver

· gode muligheter for egen faglig utvikling og for å påvirke egne oppgaver

· dyktige og hyggelige kolleger

· et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling og arbeid på tvers i avdelingen og i organisasjonen for øvrig

Avdeling for industri og tjenester består av ca. 19 medarbeidere. Avdelingen er en av 5 avdelinger i område for næringsliv og teknologi. Området har ansvar for å mobilisere og finansiere forskning i og for næringslivet og utvikler strategier og lager nettverk og møteplasser for ulike tema- og teknologiområder, og for innovasjonssystemet. Virkeområdet spenner fra regionale til internasjonale arenaer, og fra direkte støtte til bedrifter, institutter, universiteter og høgskoler, via kommersialisering av forskningsresultater til nettverks- og senterdanning. Områdets portefølje omfatter aktiviteter som BIA, SkatteFUNN, FORNY, teknologiprogrammer innenfor IKT, bioteknologi og nanoteknologi, samt aktiviteter knyttet til transportsystemet, maritim sektor, samfunnsansvar og regional næringsutvikling.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

  • Avdelingsdirektør Elise Husum på mobil 91340369 eller
  • Spesialrådgiver Astrid Brenna på mobil 99019415

Mer informasjon om Forskningsrådet finner du på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

  • Elise Husum (Avdelingsdirektør), 91 34 03 69
  • Astrid B. Brenna (Spesialrådgiver), +4799019415