LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver innen økonomi

Søknadsfrist: 14.02.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiFakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi / Stab

Om stillingen

Administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har ledig vikariat for ett år som rådgiver i Stab IVT. Stillingen inngår i stabens faggruppe økonomi, og være administrativ instituttstøtte for Institutt for Industriell teknologi.

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. IVT-fakultetet driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana.

Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og en administrasjon. Administrasjonen ved fakultetet består av to enheter, Stab og Seksjon for forskning, utdanning og formidling, og utgjør drøyt 20 årsverk. Staben er todelt og ivaretar fakultetets primære behov for oppgaver knyttet til økonomi, personal og organisasjon.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil omfatte løpende driftsoppgaver innenfor regnskap, økonomi, prosjektarbeid, analyser, personal og studierelaterte oppgaver. Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver innenfor stillingens grunnpreg.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

  • Konstituert fakultetsdirektør Eirik Sund, tlf. 769 66 354 epost: [email protected] eller
  • Instituttleder ved Institutt for ndustriell teknologi Jan-Arne Pettersen, tlf. 769 66 217, epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

For stillingen som rådgiver kreves det minimum bachelorgrad i økonomiske fag, samt relevant erfaring innen det aktuelle fagområdet.

Vi søker en person som er nøyaktig, fleksibel og serviceinnstilt med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Vedkommende må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Det stilles krav om gode administrative ferdigheter, analytiske evner og evne til å bygge nettverk og skape tillit.

Den som ansettes må ha god generell og praktisk IKT-kunnskap og beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS