Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver - Studiedirektørens stab

Søknadsfrist: 21.09.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Studieavdelingen har overordnet ansvar for studieadministrasjonen ved Nord universitet, så som studieplanarbeid, kvalitetssikring av studier, opptak, eksamen, vitnemål, internasjonalisering og støtte til bruk av IKT i utdanningene. Studieavdelingen er avhengig av et godt samspill med de enkelte fakultetene. Studiedirektørens stab har oppgaver innenfor studieportefølje, studieplanarbeid, kvalitetssikring og saksbehandling/sekretærfunksjoner for sentrale utvalg og nemnder. Det kreves derfor at medarbeiderne i staben har god forståelse for helheten som det studieadministrative arbeidet inngår i.

Vil du jobbe med kvalitetssikring av våre utdanninger?

Om stillingen

Ved Nord universitet, studiedirektørens stab er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Utviklingsarbeid innenfor kvalitetssikring av utdanning
 • Arbeid med studieadministrative systemer
 • Rapportering og analyse
 • Akkreditering og kvalitetssikring av studieprogram
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter knyttet til studieadministrative prosesser
 • Utredningsarbeid og saksbehandling for studiedirektøren

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Ved mastergrad, samt lang og relevant studieadministrativ erfaring kan det ansettes i stilling som seniorrådgiver
 • Erfaring innenfor arbeid med rapportering og arbeid med studieadministrasjon vil bli vektlagt, men bred erfaring fra administrasjon eller offentlig forvaltning kan kompensere for dette
 • Digital kompetanse/beherske digitale verktøy
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren generelt vil være en stor fordel.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi ønsker en medarbeider med analytiske evner og gode samarbeidsegenskaper. Vi ønsker en medarbeider som liker å jobbe i team, men som også evner å jobbe selvstendig med utvalgte arbeidsoppgaver.

Du må trives i en travel og omskiftelig hverdag, og være åpen for ulike arbeidsoppgaver.Høyt arbeidspress i perioder, og krav til løsningsorientert og effektiv tilnærming til arbeidsoppgavene er også noe du må håndtere.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - ltr. 58-67 (513 600-605 500). For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn og kode 1364 Seniorrådgiver vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 21.09.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30084122

Søk på stillingen

fnokode:1234