LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Praksisleder ved grunnskolelærerutdanningen

Søknadsfrist: 13.06.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær.

Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, grunnskolelærerutdanningen ved studiested Bodø, er det ledig en fast 100% stilling som faglig leder for praksis med tilhørende bidrag i relevante prosjekter i samarbeid med praksisfeltet.

Stillingen har kontorsted i Bodø. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom administrativt og vitenskapelig ansatte ved fakultetet, uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til faglig ledelse av praksisområdet i utdanningen. Arbeidsoppgaver vil være samarbeid med skoleeiere, skoler, studenter, og administrativt og vitenskapelig ansatte på utdanningen for å utvikle og kvalitetssikre studentenes praksis, styrke sammenhengen mellom utdanningen og praksis og sikre profesjonsretting i praksis. Bidrag i annet arbeid rettet mot praksisfeltet inngår i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt ansvar for faglig utvikling av praksis i utdanningen
 • Stillingen innebærer bidrag i arbeid rettet mot praksisfeltet, eksempelvis gjennom ordningen Desentralisert kompetanseutvikling, Kompetanseløftet og universitetsskoleprosjektet
 • Samarbeid med skoleeiere for å rekruttere praksisskoler og for å utvikle praksissamarbeidet
 • Samarbeid med praksislærere og ansatte ved utdanningen for å utvikle samarbeidsformer
 • Ansvar for å organisere og gjennomføre fagseminarer og praksisseminarer for praksislærere, studenter og ansatte
 • Veiledning av studenter i praksis
 • Kontaktperson for og veiledning til praksislærere som har studenter i praksis
 • Koordinere praksis mellom ulike emner i utdanninga og bidra til utvikling av praksisoppgaver, sikre god progresjon og sammenheng i praksisemner
 • Emneansvar for praksisemner i grunnskolelærerutdanningen

Kvalifikasjonskrav

 • Primært mastergrad med relevant skolefaglig kompetanse. Søkere med 4- årig allmennlærerutdanning med lang erfaring fra praksisfeltet kan også være aktuelle.
 • God kjennskap til rammeplan for grunnskolelærerutdanningene og partnerskap med praksisfeltet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk).

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant yrkeserfaring
 • Erfaring med ledelse av utvikling- og prosjektarbeid
 • Erfaring som praksislærer
 • Erfaring med veiledning
 • Relevant tilleggsutdanning kan bli tillagt vekt
 • God evne til å kommmunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi kan tilby

Stillingen har funksjonstittel praksisleder og lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 for universitetslektor, eller kode 1007 høgskolelærer, avhengig av kompetanse. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknad med cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 13.06.2021.

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30074065

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS