Ledig stilling ved Nord universitet

Sommervikarer - eiendomsdrift

Søknadsfrist: 01.06.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for infrastruktur og digitalisering.

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvalting, utvikling og den daglige drift og vedlikehold av infrastrukturen ved universitetet. Avdelingen forvalter totalt ca. 140 000 m² i nært samarbeid med huseier. Avdelingen har til sammen 69 ansatte. Våre største samarbeidspartnere er Statsbygg og Studentinord.

Om stillingen

Nord universitetet, avdeling eiendomsdrift har ledig inntil fire 100 % stillinger og en 50 % som sommervikarer i inntil 8 uker i tidsrommet 24. juni - 16. august 2020.

Vi har en ledig 100 % stilling ved studiested Steinkjer, en ledig 100% stilling ved studiested Namsos og inntil to 100 % stillinger og en 50 % stilling på campus Bodø.Stillingen på studiested Steinkjer vil også måtte påregne seg arbeidsoppgaver på campus Levanger og studiestedene Verdal og Stjørdal etter behov.

Arbeidsoppgaver

 • Møbelhåndtering
 • Montering av inventar og utstyr
 • Posthåndtering (campus Bodø)
 • Avfallshåndtering
 • Vedlikehold og rengjøring av inne- og utearealer
 • Tilsyn av utstyr og anlegg
 • Andre løpende oppgaver på enheten

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må være over 16 år
 • Gode kommunikasjonsevner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver vil bli tillagt vekt
 • Førerkort klasse B
 • Engasjement og gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1138 unge arbeidstakere - NOK 240 240,- - 255 255,- , eller kode 1090 tekniker fra NOK 315 100,- - 414 600,-. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Fungerende kontorsjef eiendomsdrift: Jan-Ingvar Helgesen tlf: +47 74022551, mobilnr: +47 926 80 258 , eller på e-post til: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.06.2020

Vi ber om at du opplyser om på hvilket studiested du ønsker å jobbe.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30084294

Søk på stillingen

fnokode:1234