LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat innen sykepleie / helsevitenskap og spiseforstyrrelser

Søknadsfrist: 17.06.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ønsker du å forske innen alvorlige spiseforstyrrelser hos unge voksne kvinner?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innenfor sykepleie/helsevitenskap med fokus på spiseforstyrrelser. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Stillingen er knyttet til utdanning- og forskningsmiljøet ved fakultetet og har kontorsted ved ett av våre studiesteder i Bodø, Mo i Rana, Levanger eller Namsos. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Stipendiatstillingen er tilknyttet prosjektet «Multifamilieterapi i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser hos unge voksne kvinner: En mixed-method studie.» Prosjektet skjer i samarbeid med et sterkt fagmiljø ved enhet for spiseforstyrrelser (RESSP) ved Nordlandssykehuset RHF. Avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk.

Tilsetting i stillingen betinger søknad om opptak til ph.d. i studier av profesjonsvitenskap ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på denne linken.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helsefaglig mastergrad og/eller profesjonsutdanning, eller tilsvarende utdanning på mastergradsnivå
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram
 • Alle krav knyttet til opptak ved p.hd. - programmet må være oppfylt

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring med helsefaglig og praksisnær forskning
 • Kvalitativ og kvantitativ metodekompetanse
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring på normert tid
 • At søker er motivert, systematisk og har et stort engasjement for forskning
 • At søker er initiativrik og selvstendig, men også har gode samarbeidsevner
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 482.200. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelsen ta kontakt med:

 • Professor og prosjektleder Berit Støre Brinchmann, [email protected] tlf: 916 16 021
 • Faggruppeleder Ranveig S. Rotmo, [email protected] tlf: 74 02 29 36
 • Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected] tlf: 74 11 20 48

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknadsfrist: 17.6.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med utførlig beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen. Dette inkluderer en refleksjon over evne og vilje til fordypning i fagområdet, egen selvstendighet og innsatsen som kreves for å fullføre på normert tid.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester, samt masteroppgave
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr.30079707

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS