LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Seniorrådgiver - Prosjektleder Universitetsalliansen SEA-EU

Søknadsfrist: 01.10.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Nord universitet går inn i den europeiske universitetsalliansen SEA-EU sammen med åtte europeiske universitet. Vi søker nå prosjektleder som skal koordinere Nord universitets aktivitet i alliansen.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Studieavdelingen, er det ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver med internt prosjektlederansvar i Universitetsalliansen SEA-EU.

Medlemmene i alliansen er University of Cadiz (Spania), University of Western Brittany (Brest, Frankrike), Kiel University (Tyskland), University of Gdansk (Polen), University of Split (Kroatia), University of Malta (Malta), Parthenope University of Naples (Italia), University of Algarve (Portugal) og Nord universitet (Norge).

SEA-EU skal styrke forsknings- og utdanningsfeltet, og sammen skal alliansen fremme internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati. Målet er å bli en internasjonal rollemodell for samhandling innen EU, og sentralt for alliansen er samarbeid om høyere utdannings- og forskningsaktivitet.

Prosjektet har finansiering fra EU for de kommende fire årene. Finanseringen er på totalt ca. 14.4 mill. EUR og av dette er Nords andel ca. 1,7 mill. EUR.

Vi søker nå etter prosjektleder som skal være Nords administrative koordinator for prosjektet.

Vi søker en medarbeider med interesse for internasjonalisering, med god kjennskap til høyere utdanning og forskning, og som kan bidra til å være pådriver og koordinator både for Nord universitet og i det europeiske samarbeidet.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

Prosjektledelse og koordinering av alliansen internt ved Nord universitet, og inn mot våre partnere og interessenter i prosjektet.

Dette innebærer blant annet:

 • Kontaktpunkt for overordnet prosjektledelse i alliansen
 • Kontakt mot regionale partnere fra bl.a. forskning, offentlig sektor og næringslivet
 • Analyse og rapportering
 • Sekretariatsoppgaver ved behov
 • Utredninger ved behov
 • Planlegging, koordinering og deltakelse i møter og konferanser nasjonalt og internasjonalt
 • Følge opp milepæler og leveranser fra fakultetene og avdelingene ved Nord universitet
 • Være en pådriver for samarbeid og utvikling, og bidra til å forankre prosjektet i universitetet
 • Ivareta intern og ekstern kommunikasjon i alliansen og aktiviteter
 • Noe reising må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • God kjennskap til høyere utdanning og forskning både nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med prosjektledelse av større prosjekt
 • Kjennskap til økonomistyring og regnskap
 • Administrativ kompetanse
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • Gode IT- ferdigheter
 • For ansettelse som seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra EU prosjekter/internasjonalt akademisk arbeid vektlegges
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vektlegges
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ.

 • Kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 70 - 78 (kr. 661 400 -790 100 i året)

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.10.2022.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30150856

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS