Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi- og prosjektadministrasjon

Søknadsfrist: 01.06.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 800 studenter og 165 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Ledig fast stilling som prosjekt controller - er du vår nye medarbeider?

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), Nord universitet er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi- ogprosjektadministrasjon. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen med kontorsted Bodø.

Administrasjonens hovedoppgave er å levere kvalitetsmessig gode støttefunksjoner for studenter og det vitenskapelige personaletved fakultetet. Fakultetet har to administrative stillinger som har til hovedoppgave å ivareta det økonomisk-administrative arbeidet knyttettil eksternfinansierte prosjekter som er et strategisk satsningsområde.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er økonomisk-administrativt arbeid knyttet til fakultetets prosjektportefølje, men også andre administrative oppgaver er tillagt stillingen.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Økonomisk- og administrativt arbeid, veiledning og bistand knyttet til prosjektporteføljen
 • Løpende regnskapsmessig oppfølging/kontroll
 • Budsjettering og rapportering
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Øvrige administrative oppgaver

Arbeidet innebærer utstrakt kontakt og bistand til ansatte og studenter ved fakultetet og universitetet for øvrig.

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets-/høgskoleutdanning fortrinnsvis mastergrad eller tilsvarende og med fagkrets innen økonomi og regnskap. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring med regnskap, økonomi og kontrollerfunksjon
 • Gode IT-ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

For stilling som rådgiver kreves relevant erfaring. For stilling som seniorrådgiver kreves lang og relevant erfaring.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig økonomiforvaltning, forskningsfinansiering og prosjektadministrasjon
 • Kjennskap til universitets-/høgskolesektoren
 • Kjennskap til universitetets administrative datasystemer (Public360 og UBW )

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Interesse for fakultetets fagfelt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert, selvstendig og i henhold til tidsfrister
 • Gode analystiske evner
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, årslønn NOK 472.000 - 552.800 eller kode 1364 Seniorrådgiver, årslønn NOK 532.300 - 615.900. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 1.06.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071878

Søk på stillingen

fnokode:1234