LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver - Opptakskontoret

Søknadsfrist: 18.02.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder hvor vi skal å ta en internasjonal posisjon: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Opptakskontoret ligger innenfor enheten for opptak og førstelinje som er organisert under Utdanningsavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Opptakskontoret behandler alle søknader om opptak til Nord universitet. Opptakskontoret har 9 ansatte fordelt på studiestedene Bodø og Levanger. Enheten ledes av kontorsjef som rapporterer til Studiedirektør.

Om stillingen

Enheten for opptak og førstelinje ved Nord universitet, har ledig en fast 100% stilling som rådgiver ved opptakskontoret.

Opptakskontoret behandler hvert år et stort antall søknader om opptak til studier fra norske og internasjonale søkere. Vi er i stadig utvikling og søker deg som liker å jobbe i team, har god arbeidskapasitet, og kommuniserer og samhandler godt med andre.

Arbeidet er underlagt reguleringer fra blant annet Forskrift om opptak til høyere utdanning, Universitetets egne forskrifter og særkrav for opptak.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver som ligger til enheten er blant annet:

 • Planlegge og tilrettelegge for opptak til studier ved Nord universitet
 • Saksbehandle søknader om opptak til studier (årstudier/bachelor/master/etter- og videreutdanning)
 • Veilede søkere og ansatte om regelverk tilknyttet opptak
 • Behandle klager og forfalskningssaker i forbindelse med opptak
 • Utviklingsoppgaver
 • Kvalitetssikring av prosesser og rutiner ved enheten
 • Delta i relevante prosjekter i organiasjonen
 • Samhandling og kommunikasjon på ulike nivåer i organisasjonen
 • Andre administrative oppgaver

Hvilke oppgaver som legges til denne konkrete stillingen vil kunne tilpasses kompetanse og erfaring til den som blir ansatt. Endring av arbeidsoppgaver i enheten må også kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy, fordel om du har kjennskap til FS, Public 360, Excel, Tableau
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Erfaring fra å jobbe i team med kolleger
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - NOK 575 400 - 679 700- ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 18.02.2024

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30172739

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS