Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver internasjonalisering - Handelshøgskolen (HHN)

Søknadsfrist: 08.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet,offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Handelshøgskolen har ledig fast 100 % stilling som rådgiver i fakultetets administrasjon for snarlig tiltredelse.

Fakultetet er i gang med et flerårig prosjekt hvor målet er å oppnå internasjonal akkreditering (AACSB) som handelshøgskole. Den som ansettes i stillingen vil være prosjektsekretær og ivareta administrative oppgaver i prosjektet.

Arbeidet vil blant annet omfatte en gjennomgang, revisjon og utvikling av eksisterende internasjonale forsknings- og utvekslingsavtaler, søke og vurdere nye avtalepartnere ved relevante internasjonale universitet og høgskoler. Stillingen innebærer også administrativ støtte til fakultetets fagmiljø innen internasjonalt arbeid, og veiledning av studenter og ansatte i spørsmål rundt studentutveksling og internasjonalisering.

Kontorsted er Bodø, men stillingen vil også innebære oppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektsekretær for arbeidsgruppen for internasjonal akkreditering
 • Kartlegging og utvikling av forsknings- og studentutvekslingsavtaler
 • Samarbeid med fagmiljøene om internasjonalisering i forskning og utveksling av studenter
 • Andre oppgaver knyttet til internasjonaliseringsarbeidet ved HHN
 • Andre administrative oppgaver etter behov

Kvalifikasjonskrav

 • Økonomifaglig eller annen relevant mastergrad fra universitet eller høgskole
 • Relevant arbeidserfaring tilpasset stillingens oppgaver
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

I tillegg til kvalifikasjonskravene vil det også legges vekt på:

 • Internasjonal erfaring innen forskning og høgere utdanning
 • Erfaring med IKT-systemer som brukes i sektoren, herunder Felles studentsystem (FS), Fronter/canvas
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitet- og høgskolesektoren
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å prioritere, planlegge og organisere arbeidet
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, ltr. 58 - 65, årslønn 513.600 - 583.900. Høyere lønn kan i vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 08.10.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30082951

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS