LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver knyttet til rekruttering til lærerutdanningene

Søknadsfrist: 04.12.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Rådgiver/seniorrådgiver knyttet til rekruttering til lærerutdanningene ved Nord Universitet

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er det ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver.Vi håper at nettopp du søker!Du er en engasjert og strukturert person, som sammen med flere kan være en pådriver i arbeidet med å styrke rekrutteringsarbeidet til lærerutdanningene våre.Hos oss blir du en del av et team med kreative, inkluderende og dyktige ansatte.Vi samarbeider tett med administrasjonen ved fakultetet, fakultetsledelsen, vitenskapelig personale og eksterne samarbeidspartnere.Stillingens arbeidssted er Nesna, Mo i Rana eller Levanger. En del reisevirksomhet må påregnes.

Her er noen av dine arbeidsoppgaver

 • Du skal få flere til å velge å ta verdens viktigste utdanning; lærerutdanning
 • Du jobber strategisk og operativt med nettverk som har betydning for rekruttering til lærerutdanningene våre. (Les om LæreriNord her)
 • Du er sammen med resten av teamet med på å utvikle det helhetlige kommunikasjonsarbeidet knyttet til studietilbudene våre
 • Du skal videreutvikle alumniordningen for fakultetet
 • Du bidrar med innhold til blant annet web og sosiale medier
 • Andre oppgaver kan pålegges ved behov

Vi forutsetter at du har

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. Som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring fra rekrutteringsarbeid, veiledning, salg, journalistikk, markedsføring, prosjektutvikling eller nettverksbygging
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper vi ønsker hos deg

 • Du tar initiativ og liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er strukturert, målrettet og har godt humør
 • Du har interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til at vi andre utvikler vår kompetanse

Dine personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1434 rådgiver - NOK 553 500 - 604 400- ,- i året
 • alternativt kode 1364 seniorrådgiver - NOK 584 700,- 661 400- ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Teamleder kommunikasjon Nina Kjeøy, tlf.+47 74 02 27 40, Mobil: +47 92 22 37 80, e-post: [email protected]
 • Fakultetsdirektør Olav Frigaard, tlf. +47 74 02 25 75, Mobil: +47 91 75 54 03 , e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.12.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30145374

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS