LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver - Nordområdesenteret

Søknadsfrist: 20.06.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Har du interesse for nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene?

Om stillingen

Ved Nordområdesenteret (NOS) er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Nordområdesenteret er et nasjonalt senter som organisatorisk er knyttet til Handelshøgskolen ved Nord universitet. Senteret ble etablert i 2007 som et kunnskaps- og kompetansesenter for nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene. Senteret har utviklet nære og forpliktende samarbeid med institusjoner i mange land, ikke minst Russland, Ukraina, Kina, Norden og USA.

Nordområdesenteret skal bidra til utvikling og formidling av kunnskap om verdiskaping i nordområdene gjennom forskning, utdanning og formidling. Kunnskapen utvikles i samarbeid med næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Nordområdesenteret er finansiert gjennom prosjekter og en statlig grunnbevilgning på 14 millioner kroner årlig. Totalt er 25-30 personer knyttet til Nordområdesenteret i hel- eller delstillinger og gjennom prosjekter.

Stillingen har kontorsted Bodø, men en del reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Nordområdesenteret er inne i en spennende utvikling. Arbeidsoppgavene til rådgiveren er varierte, og knyttet til så vel den strategiske utviklingen av Nordområdesenteret som til det løpende arbeidet med mange ulike oppgaver som senteret har ansvaret for. Det internasjonale arrangementet High North Dialogue består av en omfattende konferanse og mange andre ulike aktiviteter gjennom en hel uke. Den som ansettes, får et særlig ansvar for dette arrangementet. Personen vil også få et koordinerende ansvar for mange av senterets andre aktiviteter, må forvente også å delta i utrednings- og forskningsprosjekter og vil arbeide nært ledelsen ved Nordområdesenteret.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Sterk analytisk forståelse og kompetanse
 • Gode kunnskaper om nærings- og samfunnsliv i nordområdene
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi søker etter en person som er utpreget initiativrik, kreativ og utadvendt. Vi stiller krav til selvstendighet og gjennomføringsevne i tråd med våre ambisiøse målsettinger om å være nasjonalt ledende i utvikling av kunnskap om mulighetene for verdiskaping i nordområdene. Den som ansettes må finne seg til rette i et hektisk teamarbeid på tvers av ulike faglige og internasjonale tilnærminger og kunne inspirere kolleger og medarbeidere.

Vi kan tilby

 • Et aktivt, engasjert og hyggelig internasjonalt miljø
 • Mulighet til å bidra til å gjøre Nordområdesenteret til en av Norges viktigste institusjoner innenfor utvikling formidling av nordområdekunnskap som er viktig for nærings-, arbeids- og samfunnslivet
 • Store utviklingsmuligheter innenfor rammen av Handelshøgskolen og Nord universitet
 • Spennende,varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Du får jobbe sammen med inspirerende kolleger med høy kompetanse og ekte engasjement
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 526 000,- - 586 500 ,-. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales og eventuelt ansettelse i kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70, NOK 566 700 ,- - 643 000 ,- .

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Spørsmål om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, [email protected], telefon 915 60 270

Spørsmål om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 20.06.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30118063

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS