LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Jurist - HR

Søknadsfrist: 31.10.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


HR-avdelingen er organisert som en del av universitetets støtte- og fellestjenester på virksomhetsnivå.
Avdelingen har ansvar for gjennomgående prosesser og funksjonsområder i hele institusjonen, inkludert arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning og rekruttering.

Avdelingen har 14 ansatte.

Vil du være med å utvikle HR-feltet i en av regionens viktigste kunnskapsbedrifter?

Om stillingen

Ved Nord universitet, HR-avdelingen, har vi ledig en spennende fast 100 % stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver.

Vi søker deg som brenner for HR-faget, som ønsker å jobbe bredt med ulike juridiske utfordringer og som trives med en kombinasjon av strategiske og operative oppgaver.

Nyutdannede jurister oppfordres til å søke stillingen.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og kvalitetssikring innen HR, personalforvaltning og øvrig eksisterende juridisk rammeverk.
 • Generelt juridisk arbeid, inkludert regelverksarbeid, utredninger, høringsarbeid, og fortolkning.
 • Individuell og kollektiv arbeidsrett.
 • Rådgivning/bistand knyttet til lov om nasjonal sikkerhet og internt sikkerhetsarbeid.
 • Rådgivning overfor alle ulike avdelinger i virksomheten.
 • Bistå med strategisk planlegging og rapportering innenfor HR-feltet.
 • Lederstøtte og arbeidsgiverpolitikk.
 • Deltakelse i utviklings- og prosjektarbeid.
 • Bistå arbeidsgiver i samhandling med tillitsvalgte/fagforeninger.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves mastergrad i rettsvitenskap/cand. jur.
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • God kjennskap til og erfaring med arbeidsrett/arbeidsrettslige problemstillinger
 • Erfaring fra juridisk arbeid og saksbehandling enten fra offentlig og/eller privat virksomhet er en fordel
 • Kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet er ønskelig
 • Evne til å arbeide analytisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe effektivt under press
 • For oppgaver knyttet til sikkerhetsarbeid kan det bli aktuelt med sikkerhetsklarering, informasjon finner du her.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi kan tilby

Vi tilbyr en ansvarsfull, variert og spennende stilling med store muligheter for personlig og faglig utvikling i et godt og kompetent arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver alternativt kode 1364 seniorrådgiver, årslønn NOK 650 000 – 800 000 ,-

For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 31.10.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30142665

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS