LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor i Idrettssosiologi

Søknadsfrist: 30.11.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du vår nye kollega innen idrettssosiologi?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap studiested Bodø, er det ledig en fast 100 % stilling som professor i idrettssosiologi. Stillingen er knyttet til faggruppen for Ledelse og Innovasjon.

Fakultetet søker etter en faglig engasjert kollega som ønsker å bidra til å videreutvikle et voksende idrettssosiologisk forskningsmiljø. Vi ønsker søkere som har omfattende forskningsproduksjon, relevante nasjonale og internasjonale faglige nettverk, og som har lyst til å bidra aktivt til å bygge videre et sterkt, relevant og produktivt utdannings - og forskningsmiljø ved Nord universitet.

Stillingen knyttes primært til forskningsgruppen RESPONSE - Research Group for Sport and Society. Forskningsledelse og forskningsaktivitet i denne gruppen er en stor del av stillingen. Noen av hovedtemaene for forskningsarbeidet i gruppen er: kjønn og idrett, teknologi og innovasjon i idrett, bærekraftig utvikling og idrett, ledelse og organisering av idrett. Vi søker derfor etter en kollega som har kompetanse på ett eller flere av disse feltene.De som ansettes i stillingen forventes å delta i undervisning både på bachelor, master og ph.d nivå. Stillingen består hovedsakelig av undervisning og forskning, men faglige administrative oppgaver må også påregnes.

Personlig egnethet er viktig. Vårt personale oppmuntres til samarbeid, noe som forventes av de som ansettes i stillingene. Pågående forskningog potensiale for å styrke fakultetets forskningsprofil og strategi i de kommende år er også viktig i evalueringen av søkerne.

Stillingen har kontorsted Bodø, og fakultetet praktiserer residensplikt.Fagmiljøet er fordelt på to studiesteder, Bodø og Levanger, og samarbeid mellom vitenskapelige ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder, så den ansatte må påregne noereiseaktivitet i semesteret.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning innen kjønn og idrett, idrettsteknologi og innovasjon, eller bærekraftig utvikling i idrett
 • Undervisning innenfor kvantitativ og kvalitativ metode
 • Veiledning av bachelor- master- og doktorgradsstudenter
 • Initiativtaking til og utvikling av forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen
 • Faglige administrative oppgaver må påberegnes

Kvalifikasjonskrav

 • Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde
 • Undervisningserfaring innenfor idrettssosiologi, kvantitativ og kvalitativ metode
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som professor, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider.
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten har god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (eventuelt skandinavisk språk) og må kunne undervise på norsk/ skandinavisk. For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse
 • Gode engelskkunnskaper

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren innen idrettssosiologi, samtkvantitativ og kvalitativ metode
 • Den som ansettes bør ha en forståelse av den norske idrettsmodellen
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant praktisk erfaring med norsk idrett de siste fem årene
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.11.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 30.11.2022

Ref.nr. 30145328

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS