LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor - Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Søknadsfrist: 01.03.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.

Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana. 

Les mer: www.fsv.no

Er du interessert i nordområdepolitikk og internasjonale relasjoner?

Om stillingen 

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), er det ledig en 3-årig 100 % stilling som postdoktor.

Nord universitet søker etter en person som kan koordinere den samfunnsvitenskapelige nordområdesatsingen ved universitetet og opp mot Nordlandsforskning. Stillingen inkluderer 50 % forskningstid ved FSV. Forskningstiden skal kunne knyttes til FSVs satsing på mellomstatlige forhold og/eller norsk sikkerhetspolitikk i nord. 

Med stillingen følger ansvar for å koordinere relevant forskning på tvers av fakulteter ved universitetet og opp mot Nordlandsforskning, herunder forskning på bærekraftig utvikling, blå vekst, miljø- og klimaspørsmål, sosiale levevilkår, mellomstatlige forhold, norsk sikkerhetspolitikk og nordområdene. Vedkommende vil også være sekretær for et nyetablert og tverrfakultært samarbeidsutvalg for Nord universitet og Nordlandsforskning. Koordinatoren skal bidra til å drive frem flere søknader om eksterne forskningsmidler og mer publisering på høyere nivå.

Det følger ikke undervisningsplikt med stillingen.

Stillingen har kontorsted Bodø. Fakultetet praktiserer residensplikt. 

Stillingen er tilknyttet faggruppen Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS). 

Arbeidsoppgaver

50 % av stillingen skal benyttes til forskningsaktivitet, i tråd med søkers prosjektskisse og forskningsplan.

Den andre 50 % av stillingen skal benyttes til intern koordinering av Nord universitets samfunnsvitenskapelige nordområdesatsing. Formålet er å etablere en felles arena for forskere og andre interesserte som arbeider med Nords samfunnsvitenskapelige nordområdesatsing, og i samarbeid med andre vitenskapelig ansatte utvikle denne satsingen videre. 

Den som ansettes rapporterer til dekan ved FSV. Status i koordinering av samfunnsvitenskapelig nordområdesatsing rapporteres også jevnlig til seksjonssjef ved Avdeling for forskning og utvikling (AFU). 

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Stillingen krever doktorgrad eller tilsvarende på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Relevant forskningserfaring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (eventuelt svensk eller dansk)
 • Erfaring med ledelse/koordinering
 • Erfaring med å skaffe til veie eksterne forskningsmidler

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en utadrettet person med gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprossen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad m/CV, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.03.2024

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendige kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • En prosjektskisse på 4-5 sider med beskrivelse av forskningstema, planlagte forskningsaktiviteter og publiseringsplan 
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, e-postadresse og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Referanse: 30071785

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS