LEDIG STILLING VED NMBU

Tre midlertidige stillinger som klinikkveterinær innen smådyrmedisin

Søknadsfrist: 19.05.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Ønsker du å arbeide i et stort og faglig stimulerende miljø ved vårt moderne dyresykehus?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er følgende stillinger ledige ved Dyresykehuset – smådyr:

 • To ett-årige vikariater grunnet foreldrepermisjoner (100%) med oppstart 1. august 2022.
 • Et 6-måneders midlertidig engasjement (100%) i perioden 1. august 2022 til 31.januar 2023.

Som klinikkveterinær arbeider du både i team og selvstendig ved vår poliklinikk og ved vårt akuttmottak. Stillingen inngår i NMBU dyresykehusets døgnvakt-beredskap. Du vil delta i klinisk undervisning av veterinærstudenter, en viktig og ikke minst inspirerende del av arbeidet. Dyresykehuset – smådyr er et spennende og utfordrende arbeidssted, der mulighetene for fortsatt læring er stor i et godt og bredt faglig miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med ansvar for egne pasienter ved Enhet for poliklinikk, akutt- og intensiv (PAI).
 • Klinisk arbeid med ansvar for innlagte pasienter og nye pasienter, både førstelinje og henviste pasienter, som kommer inn på dyresykehusets akuttvakt ved turnusarbeid.
 • Klinisk studentundervisning.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Noe klinisk arbeidserfaring fra smådyrpraksis.

Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Motivasjon for mye og intenst klinisk arbeid.
 • Motivasjon for undervisning.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1308 Klinikkveterinær ltr. 54 – 80 NOK 491 200 – 825 900 avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Veterinær Ragnhild Skulberg, enhetsleder ved enhet poliklinikk, akutt og intensiv, tlf: +47 907 47 639 eller e-post: [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 19.05.2022

Legg ved vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS