LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen kardiologi på hest

Søknadsfrist: 05.06.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Er du veterinær med interesse og motivasjon for klinisk forskning innen temaet kardiologi hos hest?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin - Faggruppe hest - er det ledig stilling som stipendiat innen kardiologi på hest. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år, men kan utvides med ett års klinikktjeneste til fire år dersom søknad om finansiering innvilges.

Stipendiaten skal arbeide på prosjektet ‘The Norwegian-Swedish Coldblooded Trotters as a model for atrial fibrillation’. Dette prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Dyresykehuset - hest, Institutt for prekliniske fag og patologi og Ghent University. Prosjektet er finansiert av NMBU.

Atrieflimmer (AF) er den viktigste hjerterytmeforstyrrelsen som påvirker hestens prestasjonsevne. Varmblodstravere og fullblodshester har en tilsynelatende høyere forekomst av AF enn andre hesteraser. AF er ekstremt sjeldent hos kaldblodstravere til tross for at den er en atlet med fysiske krav på linje med disse rasene.

Vi vet at noen risikofaktorer ofte er til stede når hester utvikler AF, og i denne studien vil vi undersøke i hvilken grad risikofaktorene er til stede hos kaldblodstravere. Med dette vil man også avdekke hvilke faktorer som virker beskyttende mot å utvikle AF.

Hensikten med prosjektet er derfor å bidra til en større forståelse for AF hos hest, og ikke minst hvordan vi i framtiden bedre kan behandle disse hestene og bidra til betydelige fremskritt innen hestevelferd.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre detaljerte ekkokardiografiske undersøkelser og målinger av hjerteavsnitt.
 • Utføre og analysere EKG opptak i forbindelse med heart rate variability (HRV) analyse.
 • Utføre elektrofysiologiske målinger av atriets elektriske aktivitet.
 • Samle inn obduksjonsmateriale og utføre immunohistokjemisk analyse av vevsprøver fra mykokardiet.
 • Analysere og sammenfatte resultatene av undersøkelsene i vitenskapelige artikler.
 • Presentere arbeidet ved kongresser nasjonalt og internasjonalt.

Utenlandsopphold ved Ghent University i Belgia vil være aktuelt.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en PhD-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves relevant femårig mastergrad, eller cand.med.vet.-grad, med et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene.».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning tilsvarende norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Noe relevant klinisk erfaring.
 • Gode språkkunnskaper både muntlig og skriftlig i et skandinavisk språk og engelsk.
 • Førerkort klasse B.

Erfaringer og kunnskap som vektlegges:

 • Forskningserfaring i form av sammenfatning av resultater i vitenskapelige tekster, kasusrapporter eller vitenskapelige artikler.
 • Erfaring fra laboratoriearbeid.

Personlig egnethet

Det kreves:

 • Høy motivasjon og interesse for vitenskapelig og klinisk arbeid.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt.

I tillegg vektlegges egenskaper som:

 • Evne til å arbeide etter profesjonsetiske retningslinjer.
 • Evne til å fokusere på detaljer.
 • Løsningsorientert innstilling.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, ltr. 54-60 (NOK 532.200 - 584.500) Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 05.06.2023

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS