LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen biokjemi og mikrobiologi

Søknadsfrist: 22.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM her.

Vil du være med på å forstå hvordan vi kan utnytte mikroorganismer til å få redusert utslipp av klimagasser?

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det en ledig stilling som stipendiat. Stillingen er finansiert av NMBU og er treårig.

Stipendiaten skal arbeide i prosjektet ‘OxStress - In vivo and in vitro characterization of oxidative stress in respiratory nitrite reductases NirK and NirS’ som kan sies å ligge i skjæringsflaten mellom kjemi, biokjemi og mikrobiologi. Disse enzymene er svært ulike, men kan begge katalysere reduksjonen av nitritt til nitrogenmonoksid (NO), som er ett av fire trinn i denitrifikasjon.

Denitrifiserende bakterier skaffer energi ved å redusere nitrat til nitrogengass (N2) via nitritt, NO og lystgass (N2O). De er svært utbredt og essensielle for å tilbakeføre nitrogen til atmosfæren. Et brudd i reaksjonskjeden medfører utslipp av mellomprodukter (NOx), som hver på sin måte påvirker miljøet. For å forstå utslipp av NOx-gasser, må vi også forstå organismene som deltar i prosessene. I dette prosjektet skal vi studere hvor sensitive de sentrale enzymene, NirK og NirS, er for reaktive oksygenspecier (ROS) og hvilke mekanismer som ligger i bunn for å hindre skader som skyldes ROS.

Arbeidsoppgaver

Utføre forskning på høyt nivå relevant for prosjektet.

Dette omfatter bl.a. å:

 • planlegge og utføre forsøk,
 • lese, forstå og tolke forskningslitteratur,
 • presentere og diskutere det vitenskapelige arbeidet
 • skrive og publisere vitenskapelige artikler.

Det eksperimentelle arbeidet vil bl.a. omfatte:

 • Å oppskalere produksjon av denitrifiserende bakterier for produksjon og isolasjon av NirS og NirK.
 • Kinetisk karakterisering av NirS- og NirK-katalyse in vivo og in vitro.
 • Å undersøke mekanisme for reaksjoner mellom ROS, NirS og NirK.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet. Kandidaten som ansettes, ansettes for tre år, med mulighet for forlengelse på grunnlag av ekstraarbeid utført for fakultetet

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • MSc-grad innenfor biokjemi, molekylærbiologi eller mikrobiologi
 • Det er et krav at kandidaten skal delta i undervisning i generell kjemi. Vedkommende må derfor beherske et skandinavisk språk.

Erfaring og kunnskap relevant for ett eller flere av punktene under vektlegges:

 • Rekombinant proteinproduksjon, rensing og enzymassays.
 • Enzymkinetikk og/eller biofysiske metoder for enzymkarakterisering.
 • Redoksenzymer.
 • Proteomikk
 • Grunnleggende mikrobielle og/eller molekylærbiologiske metoder
 • Kunnskap innenfor bioinformatikk

Du må være:

 • Ambisiøs
 • Nysgjerrig og motivert
 • God til å samarbeide
 • Empatisk
 • Hardtarbeidende
 • Dyktig til å kommunisere, muntlig og skriftlig, både i engelsk og norsk (evt. et annet skandinavisk språk).

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 482.200,-)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Morten Sørlie hovedveileder, tlf: +47 90 65 39 54, (e-post: [email protected])

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 22. april 2021

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev med motivasjon for hvorfor du søker stillingen og hvor du passer til denne.
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 21/01816 til NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS