Ledig stilling ved NMBU

Administrativ Koordinator - CERAD

Søknadsfrist: 16.08.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning


Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt.

Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Om stillingen

Ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig midlertidig stilling som administrativ koordinator for CERAD Senter for fremragende forskning (SFF) frem til 31. desember 2022 med mulighet for forlengelse. CERAD SFF er tilknyttet seksjon for miljøkjemi.

CERAD SFF skal utføre grunnleggende langsiktig forskning og utvikle «state-of-the-art» verktøy og metoder for å beskytte mennesker og miljø fra stråling, også kombinert med andre stressfaktorer. CERAD skal styrke vår evne til å vurdere konsekvenser og risiki knyttet til stråling, ved å fokusere på faktorer som bidrar vesentlig til usikkerhet. Forskningen inkluderer både menneskeskapte og naturlige radionuklider som i dag finnes i miljøet, og vil samtidig fokusere på kilder knyttet til nukleære og ikke-nukleære virksomheter som potensielt kan bidra til utslipp av radionuklider i fremtiden.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med forskningsadministrativ støtte til CERAD og relevante prosjekter som inkluderes i sentrets virksomhet, inklusive støtte ved utarbeidelse av søknader og budsjetter, kontraktsforhandlinger og rapportering
 • Være administrativ kontaktperson mot MINA, de øvrige CERAD partnere, Norges forskningsråd (NFR) og andre bidragsytere
 • Være sekretær for CERADs styre
 • Ha ansvar for rapportering til NFR i samarbeid med senterleder
 • Være ansvarlig for å følge opp kommunikasjonsstrategien for sentret i samarbeid med ledergruppen
 • Følge opp sentrets webside og andre sosiale medier samt følge opp partnerne i forbindelse med markedsføring
 • Bistå med annen administrativ støtte ved behov

Stillingen inngår i CERADs ledergruppe

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning innen administrasjon og/eller økonomi, fortrinnsvis på masternivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Flerårig, bred administrativ erfaring fra statlig virksomhet innen relevante fagområder, fortrinnsvis innenforskningsadministrasjon, prosjektbudsjettering og økonomistyring
 • Kompetanse i bruk av administrative IKT-systemer som anvendes ved NMBU slik som erfaring med P360 og erfaring med UBW
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • God kjennskap til NFRs og EUs forskningsprogrammer
 • Erfaring med bruk av sosiale medier/publisering på nett

Personlige egenskaper/egnethet

For å lykkes i denne stillingen må du:

 • Ha evne til å arbeide selvstendig, men samtidig være samarbeidsorientert
 • Være strukturert og målrettet
 • Være utadvendt med gode kommunikasjonsevner
 • Være ryddig og systematisk
 • Ha evne og vilje til å yte service og fleksibilitet i arbeidet

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, (ltr. 60-73) (NOK 532.300-679.000) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Leder for Leder for CERAD SFF professor Deborah Oughton, tlf +47 99264074, e-post: [email protected].
 • Seksjon Miljøkjemi professor Lindis Skipperud, tlf +47 67231891, e-post: [email protected]

NMBU arbeider for å styrke likestillingsaspektet i alle stillingskategorier. I denne stillingen vil begge kjønn likestilles.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 16.08.2020

Søk stillingen