LEDIG STILLING VED NMBU

Studentombud - Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)

Søknadsfrist: 11.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) er en avdeling i NMBUs universitetsadministrasjon. Vi er ca. 24 medarbeidere og har ansvaret for å operasjonalisere universitets personalpolitikk, og organisasjonsutvikling, samt dokument- og arkivtjenester.

Liker du å jobbe med studenter og har lyst bistå dem med råd og veiledning knyttet til utfordringer i studiesituasjon?

Om stillingen

Ved NMNU er det ledig en fast 50% stilling som studentombud.

Et studentombud er et lavterskeltilbud for studenter, en uavhengig bistandsperson som kan gi råd og bistand i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og bidra til at saker kan løses nærmest der de oppstår. Ombudet har ikke selv myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved universitetet.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og må kunne samarbeide på tvers innad på institusjonene og med studentdemokratiet.

Ombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor, og rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.

Stillingen er organisatorisk plassert i personal- og organisasjonsavdelingen ved NMBU.

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd og hjelp til studenter om forhold som angår deres studiesituasjon
 • Påse at enkeltstudenters saker får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studenters rettigheter ivaretas
 • Ha et spesielt fokus på mobbing og trakassering
 • Bidra til å løse saker nærest der de oppstår, det vil si på lavest mulig nivå i organisasjonen
 • Aktivt informere om studentombudsfunksjonen til universitetets studenter, og gi opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter

Kompetanse:

Det kreves:

 • Juridisk embetseksamen (enten cand.jur. eller master i rettsvitenskap)
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Vi søker etter en person som er:

 • serviceinnstilt
 • initiativrik og liker å jobbe med mennesker
 • løsningsorientert og leveringsdyktig

Følgende erfaringer og evner vektlegges:

 • Relevant praksis og erfaring fra forvaltnings- og/eller ombudsoppgaver, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Erfaring fra UH-sektoren og/eller fra verv i studentdemokratiet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver ltr. 53-65 (NOK 475 500 - 586 500) avhengig av kvalifikasjoner. Ved spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg tlf. 942 45 576 – e-post [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 11.04.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS