LEDIG STILLING VED NMBU

Rådgiver innen personal og administrasjon

Søknadsfrist: 12.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet. NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Vi søker etter en erfaren og fremoverlent HR-medarbeider og vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og godt kollegialt samarbeid.

Om stillingen

Ved Veterinærhøgskolen NMBU er det ledig fast stilling som rådgiver innen personal og administrasjon.

Her vil du være del av et team på 9 personer som jobber med personalrådgivning. Vi har blant annet ansvar for rekruttering og HMS, holder lokale lederkurs, gir ledelsen råd og besvarer henvendelser fra fakultetsledelsen og de ansatte.

Som rådgiver bidrar du til at ditt arbeidssted til enhver tid er oppdatert på endringer i lovverk, tariffavtaler og interne personalrutiner, og du deltar aktivt i arbeidet med å finne gode arbeidsrutiner og en effektiv arbeidsflyt.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, som gir administrativ støtte til veterinærhøgskolens fire institutter. Denne stillingen er knyttet til administrasjonen, seksjon for personal.

Arbeidsoppgaver

 • Kontaktperson og rådgiver for et institutt innen administrasjon og personalrelaterte spørsmål.
 • Veiledning og oppfølging av ansatte i forhold til permisjoner, fravær og bruk av administrative systemer.
 • Bistå innen rekruttering og ansettelsesprosessen fra A – Å.
 • Behandling av reiseregninger, lønnsbilag og utlegg.
 • Ansvar for utarbeidelse av arbeidsavtaler og annen løpende oppfølging innen personalområdet.

Kompetanse

 • Utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra personalarbeid i offentlig sektor, fortrinnsvis UH-sektoren.
 • God kompetanse og/eller kjennskap til administrative verktøy som P360, UBW/Agresso, Wintid eller lignende.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

Du må ha:

 • God rolleforståelse og være motivert for oppgavene og stillingen
 • Evne til selvstendig arbeid så vel som i team.
 • Evne til å håndtere flere oppgaver parallelt.
 • God evne til å takle en til tider hektisk arbeidsdag.
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert innstilling.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver ltr 60 – 66, kr 535 200 – 597 000 pr år, avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 12.03.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS