LEDIG STILLING VED NMBU

Prosjektøkonom - Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Søknadsfrist: 20.01.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi


Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Motiveres du av økonomi og mennesker? Trives du med varierte oppgaver innen prosjektøkonomi og synes forskning er spennende? Da har vi jobben for deg.

Om stillingen

Vi har ledig fast heltidsstilling som prosjektøkonom ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Stillingen er nyopprettet.

Vi søker etter deg som trives med daglige faste oppgaver og som motiveres av å yte god service til alle våre forskere. Som prosjektøkonom vil hovedoppgavene dine være arbeid med eksternfinansierte forskningsprosjekter fra søknadsprosess til avslutning.

Stillingen er en del av fakultetsadministrasjonen som i dag består av 18 medarbeidere som jobber innen fagområdene studier, forskning, personal, økonomi, kommunikasjon, lederstøtte og fellestjenester. Du vil inngå i økonomiteamet og samarbeide tett spesielt med forskningsteamet.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomioppfølging av prosjekter: kontrakthåndtering, opprettelse, budsjettering, bokføring og rapportering.
 • Rådgivning til prosjektledere i forbindelse med budsjett og regnskap.
 • Økonomioppfølging av laboratorier (leiested) i samarbeid med Laboratorieleder
 • Dialog med eksterne samarbeidspartnere som gjelder økonomi og administrasjon av prosjekter.
 • Bidra i løpende økonomi- og regnskapsoppgaver som fakturering, fakturagodkjenning og internkontroll.

Arbeidsoppgavene gjennomføres i overensstemmelse med eksisterende interne rutiner og prosesser, men bidrag til utvikling, effektivisering og profesjonalisering er ønskelig.

Andre oppgaver kan tillegges og plassering i organisasjonen kan endres.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning innen regnskap/ økonomi, fortrinnsvis på masternivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode kunnskaper i bruk av dataverktøy, spesielt Excel og økonomi- og regnskapssystemer generelt.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med prosjekt finansiert av EUs rammeprogram for forskning og/ eller Norges forskningsråd (NFR)
 • Erfaring fra arbeid innen universitets- og høyskolesektoren eller annen offentlig forvaltning.
 • Erfaring med bruk av Unit4ERP (tidligere Agresso/UBW)

Personlige egenskaper

Vår nye økonomirådgiver må være analytisk, selvstendig, strukturert og nøyaktig, samtidig som du er serviceinnstilt, løsningsorientert og samarbeider godt med alle i organisasjonen. Du må like å ta utfordringer og kunne håndtere flere oppgaver samtidig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, ltr. 57 – 67, årslønn kr. 516 000 – kr. 615 800, avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 20. januar 2022

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS