LEDIG STILLING VED NMBU

Miljø- og energirådgiver

Søknadsfrist: 25.09.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Eiendomsavdelingen

Vår visjon: Eiendomsavdelingen legger til rette for et fremragende universitet hver dag!


Eiendomsavdelingen legger vekt på et tett samarbeid med universitetets fagmiljøer for å finne kreative og bærekraftige løsninger på prosjekter i uteanleggene og i forbindelse med bygningsprosjekter.


Teknisk drift har p.t 15 ansatte, og har som oppgave å utføre drift og vedlikehold av alle NMBUs tekniske anlegg. Avdelingen har også ansvaret for teknisk vakt, adgangskontroll (skallsikring) og energirådgivning.


Eiendomsavdeling (EIA) har ansvaret for organisering og ledelse av eiendomsforvaltning, leietakerforhold, teknisk drift, service, renhold, vedlikehold og teknisk og funksjonell oppgradering, samt iverksetting av større prosjekter og eiendomsutvikling. Eiendomsavdelingen har ca 125 ansatte.


Campus Ås, Statsbygg
.

Er du god på å jakte energityver?

Om stillingen

Ved Eiendomsavdelingen, i avdeling for teknisk drift, er det ledig en fast heltidsstilling stilling som Miljø- og energirådgiver.

NMBU har en ambisiøs miljøutviklingsplan. For å støtte opp under høye forventninger til miljø- og bærekraftsmålene har Eiendomsavdelingen (EIA) etablert egne miljømål, samt en digitaliseringsstrategi med fokus på digitalisering av eiendomsmassen og av interne arbeidsprosesser med bruk av moderne, digitale verktøy.

For at Eiendomsavdelingen skal bidra til at NMBU når sine ambisiøse mål søker vi en engasjert og oppdatert Miljø- og energirådgiver.

Vår nye Miljø- og energirådgiver skal bidra til å utvikle NMBUs eiendommer og eiendomsforvaltning i en mer miljø- og klimavennlig retning ved å gjennomføre energioppfølging, miljøtiltak, driftsoptimalisering og diverse miljø- og energirådgivning rettet mot hele eiendomsporteføljen. Du vil jobbe tverrfaglig med ulike grupper i Eiendomsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide aktivt med identifisering og prioritering av energireduserende tiltak innenfor fjernvarme, fornybare energikilder, elektro, vann, trykkluft m.m.
 • Ansvarlig for energiledelsessystemet i samarbeid med Digital Eiendomsforvaltning
 • Bidra i vurdering av instrumentering og måling av energi- og miljø-parametre vhs IoT, PropTech mv, i samarbeid med NMBU Smart Campus
 • Bidra i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og følge opp aktuelle rammeavtaler
 • Operativ energiledelse i samarbeid med driftsorganisasjonen
 • Miljø- og energirapportering
 • Oppfølging av tiltak fra NMBUs miljøhandlingsplan
 • Opplæring innen fagområdet
 • Utvikling og drift av solcelleanlegg
 • Bidra i tverrfaglig arbeid og prosjekter
 • Holde deg oppdatert innen ditt fagområde

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kompetanse

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor) ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

Krav:

 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Forstå og kunne gjøre seg forstått i engelsk muntlig og skriftlig
 • God generell IT-kunnskap

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Solid faglig relevant erfaring og byggforståelse fra virksomheter med energi- og miljøfokus
 • Kunnskap om energiledelse, energioppfølging, SD-anlegg og bygningsautomasjon
 • God økonomisk forståelse

Du må være:

 • Faglig nysgjerrig og utviklingsorientert
 • Strukturert, ryddig og effektiv
 • God til å finne løsninger i felleskap
 • Evne til å jobbe langsiktig og helhetlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, Ltr. 60-65 (NOK 553 500 – 604 400) eller 1087 Overingeniør Ltr. 62-75 (NOK 573 900 – 728 100) avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 25.09.2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS