LEDIG STILLING VED NMBU

HMS-rådgiver med særlig oppgaver innenfor kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 16.04.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

.

Om Personal- og organisasjonsavdelingen

Vi yter service, rådgivning og støtte til universitetets ledelse, fakulteter og ansatte.


POA har ansvar for utvikling og realisering av universitetets personalpolitikk. Avdelingen har en strategisk rolle innen personal- og organisasjonsutvikling, og bistår fakulteter og avdelinger med rådgivning i enkeltsaker.


Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø hvor vi støtter og oppmuntrer hverandre
 • en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig arbeidsmiljø
 • et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Ønsker du å arbeide med HMS og forvaltning av kjemikalier ved bærekraftsuniversitetet i Ås?

Om stillingen

Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) søker HMS-rådgiver med kompetanse innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Stillingen er en del av NMBUs HMS-team. Stillingen er heltid (100%), seniorrådgiver/rådgiverstilling i fast ansettelse.

NMBU er en stor og kompleks organisasjon med en virksomhet som stiller høye krav til sikkerhet og HMS. Hos oss bidrar du til at ansatte og studenter kan utføre avanserte oppgaver innen forskning, utdanning, innovasjon og drift i et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Din innsats vil være viktig både for å sikre bærekraftig drift, forskning og utdanning ved NMBU. Du vil være del av et bredt sammensatt HMS-team og samarbeide både med kollegaer i administrasjonen og ved fakultetene.

Arbeidsoppgaver

Som HMS-rådgiver vil du blant annet arbeide med

 • Rådgiving og internkontroll innen laboratoriesikkerhet og kjemikaliehåndtering
 • Miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og biologiske faktorer som bidrar til å redusere klimaavtrykk og helsekonsekvenser
 • Håndtering av farlig avfall
 • Opplæring i og vedlikehold av NMBUs stoffkartotek
 • Kurs og opplæring i laboratoriesikkerhet, håndtering av kjemikalier og biologiske faktorer, HMS og internkontroll
 • Rapportering internt og til tilsynsmyndigheter
 • HMS, internkontroll, risikovurderinger og avvikshåndtering
 • Å lede NMBUs nettverk av laboratoriekontakter

Kompetanse:

Du må ha

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Lang, relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Kunnskap om og erfaring fra arbeid med helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og kvalitetssikring.
 • Kunnskap og erfaring med forskriftsmessig håndtering av kjemikalier og biologiske faktorer.
 • Kunnskap og erfaring med laboratoriearbeid, laboratoriesikkerhet, og stoffkartotek.
 • God skriftlige og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig at du har

 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • Kjennskap til rutiner for rapportering til tilsynsmyndigheter
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • Har engasjement for HMS og bærekraft
 • Er strukturert og løsningsorientert
 • Liker å samarbeide
 • Er brukerorientert og serviceinnstilt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver l.tr. 60- 65 (kr. 553 500 - kr. 604 400) eller 1364 seniorrådgiver, l.tr. 64 – 71 (kr. 593 500 – kr. 677 000). For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Ved ansettelse som seniorrådgiver kreves det minimum fem års relevant erfaring.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 16.04.2023

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS