LEDIG STILLING VED NMBU

Adminstrativ koordinator / Forskningsrådgiver - earthresQue SFI

Søknadsfrist: 16.10.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Vil du være med å videreutvikle et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innenfor et viktig miljøutviklingsområde?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig fast stilling (100%) som administrativ koordinator/ forskningsrådgiver for Centre for Rescue of Earth Materials and Wastes in the Circular Economy (earthresQue).

EarthresQue er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret ledes av NMBU ved seksjon for jord- og vannfag på MINA, og har finansiering frem til 31.12.2025 med mulighet for forlengelse i nye 3 år.

Hovedoppgaven til senteret er å finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall i Norge. Innovasjonssenteret har gått gjennom en etableringsfase, og den som ansettes vil fylle en viktig rolle i senterledelsen.

SFI’et har et budsjett på 217 mill. for hele perioden. Nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer sammen med private og offentlige brukerpartnere er involvert.

Omfattende forsknings- og innovasjonsaktivitet med et stort antall interne medarbeidere, eksterne partnere og internasjonalt samarbeid stiller store krav til administrasjon. Vi søker derfor etter en administrativ koordinator for senteret. Senteret er finansiert av eksterne midler, og er et av to eksternfinansierte sentre ved fakultetet. Du vil hovedsakelig samarbeide med senterleder og støtteapparatet ved MINA.

Du vil være ansatt i fakultetets administrasjon, og administrasjonssjef er personalleder. I det daglige arbeidet ved senteret rapporterer du til senterleder.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå senterleder med prosjektledelse og administrative funksjoner i det daglige arbeidet og i forbindelse med styremøter
 • Inngå i et team som har løpende kontakt med samarbeidspartnere
 • Planlegge og utvikle innhold i interne og eksterne møter samt andre arrangementer og aktiviteter i regi av senteret
 • Bidra til ekstern kommunikasjon, inkludert å utvikle årsrapporter, presentasjoner og annet kommunikasjonsmateriale
 • Følge opp økonomi i samarbeid med administrasjonen

Senteret er under utvikling, og vi tar forbehold om at arbeidsoppgavene kan endre seg

Kompetanse

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning, på masternivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Minimum 5 års erfaring med forskningsrådgivning for ansettelse som seniorrådgiver

Det er ønskelig med:

 • Kompetanse i bruk av administrative IKT-systemer, gjerne de som anvendes ved NMBU, herunder P360 og UBW
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet innen forskning og innovasjon (NFR, EU Horizon Europe, regionale forskningsfond, Innovasjon Norge m.fl.)
 • Prosjektlederkompetanse
 • Erfaring med nettverksarbeid
 • Førerkort

Personlige egenskaper/egnethet

For å lykkes i denne stillingen må du:

 • Være strukturert og selvstendig
 • Være i forkant, ta initiativ og kommunisere profesjonelt på ulike arenaer
 • Ha gode samarbeidsevner og være løsningsorientert
 • Ha evne og vilje til å yte service og fleksibilitet i arbeidet

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, ltr. 51-65 (NOK 478 300 – 604 400) eller 1364 Seniorrådgiver, ltr. 60 - 74 (NOK 553 500 - 714 000) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven,

Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Nærmere opplysninger ved:

 • Senterleder for earthresQue SFI professor Helen K. French, tlf +4767231814 / 99169947, e-post: [email protected], eller
 • Administrasjonssjef Hilde Steinmoen, tlf. +4767231687 / +4795295764, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 16.10.2022

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS