LEDIG STILLING VED NMBU

Professor II innen helsestyring i akvakultur

Søknadsfrist: 18.05.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker deg som har lang erfaring med helsestyring i norsk akvakultur

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen - Institutt for Produksjonsdyrmedisin- er det ledig en 20% åremålsstilling med varighet på 3 år som professor II innen helsestyring i akvakultur.

Stillingen vil inngå i forskergruppen for epidemiologi og helsestyring i akvakultur, som tilhører Seksjon for dyrevelferd, epidemiologi og samfunnsmedisin.

Arbeidsområdene for stillingen vil være forskning på helsestyring og økonomi, veiledning av stipendiater i samarbeid med øvrige ansatte ved seksjonen, undervisning av veterinærstudenter, samt deltagelse i prosjekter innen helsestyring og -økonomi. Vi søker primært etter kandidater som har gode kvalifikasjoner innen helsestyring i akvakultur. Næringslivserfaring og forsknings- og veiledererfaring innen feltet er nødvendig.

Arbeidsoppgaver

 • Analyse av produksjonsdata fra akvakultur, samt deltagelse i arbeid med vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet.
 • Undervisning av studenter og veiledning av stipendiater innen helsestyring i akvakultur.
 • Etablere eksternfinansiert forskning relevant for fagområdet eller etablere forskningssamarbeid med eksisterende forskningsgrupper internt på NMBU og eksternt.
 • Bidra til å styrke gruppens kompetanse innen helseøkonomi

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon eller tilsvarende utdanning innen akvakultur.
 • Doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelig bakgrunn, med relevans til akvakultur/oppdrettsnæring.
 • Professorkompetanse innen epidemiologi, helsestyring eller relatert fagområde.
 • Vitenskapelig ledererfaring, og evne til formidling, nettverk og samarbeid innen forskning og undervisning.
 • Bred erfaring med helsestyring innen akvakultur inkludert erfaring med analyse av produksjonsdata fra akvakultur, interesse for helseøkonomi og bred kunnskap om fiskehelse og sykdomskontroll.
 • Omfattende kjennskap til norsk fiskeoppdrett.

Det kreves følgende språklige kunnskaper:

 • Gode språkkunnskaper i engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper vektlegges:

Du må ha:

 • Høy motivasjon for forskning og et sterkt ønske om videre faglig utvikling.
 • God samarbeids- og formidlingsevne.
 • En positiv og løsningsorientert innstilling.
 • Høy motivasjon for undervisning og veiledning.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 8013 Professor II, ltr. 79 – 94 (NOK 801.300 – 1.169.500), avhengig av kvalifikasjoner. Årslønn oppgitt pr. 100% stilling.

Nærmere opplysninger ved:

 • Førsteamanuensis Marit Stormoen, leder for forskergruppen, tlf: +4767232197 eller 4741392864, e-post: [email protected]

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Generell informasjon til søkere

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 18.5.22.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 22/01684 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS