LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør innen virologi

Søknadsfrist: 02.10.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vil du delta i interessante problemstillinger og løse arbeidsoppgaver knyttet til virus hos alt fra oppdrettsfisk til mennesker?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for Parakliniske fag er det ledig fast 100 % stilling som overingeniør innen virologi.

Arbeidsoppgavene blir varierte og knyttet til forskning, diagnostikk, undervisning og noe administrasjon i et faglig sterkt og meget sosialt arbeidsmiljø. Overingeniøren vil få en sentral plass i vår ingeniørgruppe ved å styre den daglige driften av vårt laboratorium (BSL2-lab) og vil samarbeider med andre faggrupper om drift av felleslaboratorier.

Faggruppe for virologi vil til enhver tid ha ulike forskningsprosjekter, mange rettet mot fiskeoppdrett, som overingeniøren vil bli involvert i. Undervisningen er knyttet til studentkurs og består i praktiske forberedelser og veiledning av studentene. Stillingen innebærer også ansvar for å utføre diagnostikk av virus i bier, østers og vann. Ved behov, vil det bli gitt opplæring i et bredt spekter av metoder som blir benyttet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglig drift av viruslaboratoriet.
 • Ansvar for enkelte laboratorierom og -utstyr som deles av flere faggrupper.
 • Kvalitetssikring.
 • Opplæring av PhD- og forskerlinjestudenter i laboratoriearbeid.
 • Drift av Norsk referanselaboratorium for virus i bier.
 • Drift av Norsk referanselaboratorium for virus i mat og vann.
 • Forberede utstyr og prøvemateriale til studentkurs i virusdiagnostikk.
 • Delta i veiledning av studenter under kurs
 • Forskningsoppgaver for virusgruppen

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Master i bioteknologi eller lignende.
 • Erfaring med virus eller andre smittsomme agens.
 • God formuleringsevne på et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Molekylærbiologiske metoder (PCR, kloning, WB, ELISA, flowcytometri).
 • Cellekulturarbeid.
 • Erfaring med Landax, e-LAB journal, LIMS.

Personlige egenskaper:

Du må:

 • Være strukturert og ryddig.
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kunne delegere arbeidsoppgaver.
 • Mestre en travel arbeidshverdag.
 • Være villig til å yte litt ekstra i perioder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør (ltr. 54-66) (NOK 501200 - 615000) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 02.10.2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS