LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør innen analytisk kjemi

Søknadsfrist: 01.08.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Vi søker deg med god teoretisk kunnskap og erfaring innen analytisk kjemi og som vil bidra til å skape et godt læringsmiljø for studentene.

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en full stilling som overingeniør innen analytisk kjemi. Stillingen inngår i teknisk seksjon ved MINA. Seksjonen har støtteoppgaver knyttet til fakultetets forsknings- og undervisningsaktivitet.

Stillingen omfatter forsknings- og undervisningsstøtte hvor bestemmelse av uorganiske forbindelser i prøver fra vann, jord og biologiske materiale vil være sentralt. Arbeidet innebærer stor grad av kontakt med studenter gjennom laboratoriekurs og analysevirksomhet i tilknytning til bachelor-, master- og ph.d.-oppgaver. Laboratoriet har en moderne utstyrspark, og stillingen innebærer gode muligheter til faglig utvikling innen analytisk kjemi.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i veiledning av studenter i laboratoriekurs i fortrinnsvis uorganisk kjemi (KJM120) og analytisk kjemi (KJM240 og KJM340) samt bistå i annen relevant undervisning ved behov.
 • Ha selvstendig ansvar for gjennomføring av enkelte laboratorieøvelser i analytisk kjemi og i uorganisk kjemi.
 • Bistå med retting av studentenes laboratorierapporter.
 • Bistå i opplæring av mastergradsstudenter, doktorgradsstudenter og gjesteforskere i arbeid med uorganiske kjemiske analyser.
 • Utføre prøvepreparering og instrumentelle analyser for prosjekter.
 • Delta i metodeutvikling.
 • Bidra i drift av lab bl.a. gjennom vedlikehold og drift av laboratorieutstyr.
 • Delta aktivt i seksjonens HMS-arbeid.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå med faglig tyngde innen uorganisk analytisk kjemi.
 • God teoretisk kunnskap og erfaring innen atomspektroskopiske analyser, spesielt ICP-MS.
 • God kunnskap om metodevalidering.
 • Gode ferdigheter i norsk språk, både skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med:

 • Relevant undervisningserfaring.
 • Erfaring med specieringsanalyse, eksempelvis bruk av kromatografiske system som front-end i et oppsett med ICP-MS.
 • Erfaring med forbehandling og sur/basisk preparering av vandige/uorganiske/biologiske prøvetyper.
 • God teknisk innsikt.

Personlige egenskaper/egnethet

Vi vektlegger:

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i gruppe og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Interesse for å skape et godt læringsmiljø for studentene.
 • Kreativitet med hensyn til analytiske utfordringer.
 • Interesse for HMS-arbeid.
 • Høy motivasjon og interesse for langsiktig utvikling av arbeidssted og egen kompetanse.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 overingeniør, lønnstrinn 54-64 (NOK 501 200 - 593 500) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Førsteamanuensis Elin Gjengedal (Emneansvarlig analytisk kjemi; tlf: +47 67231875, e-post: [email protected]) eller
 • Seksjonssjef Dag-Kristoffer Forberg (Seksjonssjef teknikere; tlf: +47 67232730, e-post: [email protected])

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 01.08.2022

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS