LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør - Senter for fiskeforsøk i Ås

Søknadsfrist: 15.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.


Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.


Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».


Faggruppen plantebiologi og bioteknologi består har 18 ansatte. Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.

Senter for fiskeforsøk ved NMBU i Ås søker en overingeniør som er motivert og har evne til å påta seg arbeidsoppgaver innen forskning- og undervisningsarbeidet ved RAS senteret.

Om stillingen

Ved Senter for fiskeforsøk i Ås har vi en ledig 100% fast stilling som overingeniør for deg som trives i et dynamisk og inkluderende miljø der både oppfølging av fiskeforsøk, vedlikehold av anlegget, deltakelse i undervisning og administrasjon fyller arbeidsdagene.

Senteret er et moderne, småskala RAS anlegg som er tilknyttet Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, ved fakultet for Biovitenskap,

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Vi er i omstillingsprosess med bred utvidelse av aktivitetene ved senteret.

Dette er en stilling for deg som trives med allsidige arbeidsoppgaver, er kunnskapssøkende og ønsker å bidra til utviklingen av en bærekraftig oppdrettsnæring for fremtiden. Du får være med i realiseringen av disse prosessene som inkluderer utvidet undervisning og bygging av nye oppdrettslaboratorier.

Arbeidsoppgaver

Overingeniøren vil delta aktivt i forsknings- og undervisningsarbeidet.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Oppfølging av fiskeforsøk, inkludert planlegging, datahåndtering og administrasjon
 • Daglig drift, utvikling og vedlikehold av anlegget
 • Laboratorie og HMS-arbeid
 • Praktisk tilrettelegging av undervisning
 • Undervisning og veiledning av studenter ved NMBU

Kompetanse

Formelle krav:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen akvakultur / biologi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Det er en klar fordel med både en biologisk og teknisk kunnskap og erfaring innen akvakultur produksjon.
 • Erfaring fra undervisning og/eller veiledning

Du må:

 • Være strukturert og kunne jobbe selvstendig
 • Være ansvarsfull
 • Være innstilt på fleksible arbeidstider ettersom vaktordninger må påregnes
 • Du bør ha god formidlingsevne
 • Ha gode samarbeidsegenskaper
 • Arbeidserfaring fra akvakulturnæringen er en fordel

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Overingeniør, ltr. 53-65 (NOK 474.500-586.500) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger kontakt:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15.04.2021.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS