Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen beiteparasitter hos storfe

Søknadsfrist: 15.08.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Prekliniske fag og patologi, Parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Har du lyst til å være stipendiat innen produksjonsdyrmedisin og få brukt din interesse for klinisk veterinærarbeid, epidemiologi og parasittologi, samtidig som du får erfaring med undervisning?

Om stillingen

Ved Produksjonsdyrklinikken, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen, er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat innen temaet beiteparasitter hos storfe.

Stillingen er 4-årig. Det beregnes at stipendiaten skal bruke 25% av tiden til undervisningsoppgaver.

Stillingen er finansiert over instituttets midler, men stipendiaten skal knyttes til prosjektet Bærekraftig kontroll av beiteparasitter hos storfe i Norge (BoviPar). Hovedmålet med dette prosjektet er å bidra til en bærekraftig storfeproduksjon i Norge gjennom økt kunnskap om forekomst og betydning av beiteparasitter og forbedrede diagnostiske tester. Dette skal gjøres gjennom kartlegging av beiteparasittenes forekomst og betydning, etablering og evaluering av diagnostiske metoder for å påvise og kvantifisere beiteparasitter og undersøkelse av forekomsten av anthelmintikaresistens. Stipendiaten vil samarbeide nært med en stipendiat og en postdoktor som allerede er ansatt på dette prosjektet.

Bovipar er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom NMBUs Institutt for produksjonsdyrmedisin og Institutt for parakliniske fag, samt Ghent University og University of Prince Edward Island. Det finansieres av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Animalia, TINE og NABAS bidrar også med finansiell og faglig støtte.

Du får jobbe bredt og brukt mange sider av deg selv, samtidig som du blir en del av et miljø med mange engasjerte kolleger.

Den som ansettes må regne med noe reisevirksomhet i forbindelse med datainnsamling og opphold hos utenlandske samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil hovedsakelig ha som oppgave å:

 • Kartlegge utbredelsen av magetarm- nematoder og leverikter i norsk melk- og storfekjøttproduksjon.
 • Evaluere effekten av magetarm- nematoder og leverikter på produksjonsnivået i norsk melk- og storfekjøttproduksjon.
 • Bidra i arbeid med å etablere, optimalisere og evaluere diagnostiske metoder for å påvise og kvantifisere beiteparasitter hos norsk storfe, med spesiell vekt på F.hepatica og O.ostertagia

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk grunnutdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • God og oppdatert kunnskap om og interesse for veterinærmedisinsk epidemiologi, parasittologi og klinikk.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk.
 • I tillegg kreves det førerkort klasse B.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Interesse for forskning.
 • Interesse for statistikk/epidemiologi og tallbehandling.
 • Interesse for og erfaring fra produksjonsdyrpraksis.

Personlige egenskaper

 • Høy motivasjon for forskning og undervisning innen fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Initiativrik, effektiv og systematisk
 • Gode evner til å prioritere, forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54-62 (NOK 479.600 – 552.800). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger om prosjektet og stillingen kan fås ved å kontakte:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 15.08.20

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/02472 til NMBU, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen