Ledig stilling ved NMBU

Rådgiver innen ph.d. - Seksjon for Studie og Forskning

Søknadsfrist: 08.10.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget snart er ferdigstilt bli samlokalisert i Ås.

Vil du bli med og sørge for vekst og videreutvikling av vår ph.d. utdanning på Norges vakreste campus og i landets nyeste og flotteste veterinærbygg?

Om stillingen

Ved Seksjon for Studie og Forskning på NMBU Veterinærhøgskolen er det fra høsten 2020 ledig en 100 % vikarstilling for 6 måneder med muligheter for inntil 1 år som rådgiver innen ph.d.

Seksjon for Studie og Forskning ligger på campus Adamstuen i Oslo. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020/2021, vil NMBU Veterinærhøgskolen ha sitt virke i Oslo. Det er forventet flytting i løpet av høsten 2020 og for Seksjon for Studie og Forskning forventes det flytting i løpet av oktober 2020 men senest januar 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Drifts oppgaver tilknyttet ph.d. administrasjonen ved fakultetet.
 • Oppfølging av ph.d.-kandidater
 • Godkjenning og registrering av opplæringsdelen for doktor- gradskandidater
 • Ansvar for godkjenning og registrering av spesialpensum for ph.d.-kandidater
 • Oppfølging av fremdriftsrapporter
 • Oppfølging av saker for ph.d.-programrådet VET
 • Kvalitetssikring og videreutvikling av ph.d. opplæring
 • Bistå med håndtering av disputaser ved fakultetet (fra innleve- ring til og med disputasdagen)
 • Oppdatering av informasjon på våre nettsider
 • Andre forefallende oppgaver

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Høyere relevant utdanning på mastergrad nivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kjennskap til de studieadministrative IT-verktøy som FS og Public 360.
 • Kjennskap til fagområdene og forskningen ved Veterinærhøgskolen.
 • Erfaring med administrasjon vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Det kreves:

 • God rolleforståelse og motivasjon for arbeidsoppgavene.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og være serviceinnstilt.
 • En positiv og løsningsorientert innstilling.
 • Stor arbeidskapasitet og håndtering av mange parallelle oppgaver.
 • At du er selvstendig, strukturert og har evne til å sette deg raskt inn i nye oppgaver.
 • God og tydelig kommunikasjon.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, ltr. 53-62 (NOK 472 000 – 552 800) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 08.10.20.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen