SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)!

Veileder - Trinnvis TF-CBT

Søknadsfrist: 15.12.2022

NKVTS

NKVTS har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumer kan medføre. Vi jobber mot målet med forskning som gir politikere, myndigheter og praksisfeltet grunnlag for å ta gode beslutninger. Verdiene våre er pålitelig, samfunnsrelevant og raus, og de skal prege vår adferd.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:
•vold og overgrep
•katastrofer, terror og stressmestring
•tvungen migrasjon og flyktninghelse

Senteret har omkring 100 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

To ledige stillinger som veileder i Trinnvis TF-CBT

Vi søker psykologspesialister, psykologer eller psykiatere som veiledere i Trinnvis TF-CBT metoden. Programmet som de nye veilederne blir en del av skal styrke kommunenes behandlingstilbud til traumatiserte barn. Vi søker derfor etter én veileder som kan jobbe 100 prosent, og én som kan jobbe 50 prosent. Stillingene er foreløpig 1-årige, med mulighet for forlengelse dersom prosjektet får videre finansiering.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har NKVTS siden 2018 styrt arbeidet med foreldreledet behandlingsmetode for traumatiserte barn i alderen 7-12 år. Metoden er basert på prinsippene for traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT), og består av to behandlingstrinn. I trinn 1 er det foreldrene som gjennomfører behandlingen med barnet med tett veiledning fra en terapeut. Dette trinnet testes ut i kommunale tjenester for barn og unges psykisk helse. For de barna som ikke oppnår tilstrekkelig reduksjon i plagene sine etter trinn 1, er det anbefalt videre behandling med TF-CBT i BUP. Dette er første gang behandling med trinn 1 testes utenfor USA. Så langt er de norske resultatene svært gode.

Som veileder i Trinnvis-TF-CBT får du opplæring i behandling med trinn 1, og bistår i opplæring og veiledning av andre terapeuter i samarbeid med metodens utvikler, Dr. Alison Salloum. Det blir også mulig å delta i andre forsknings- og utviklingsoppgaver. Veilederne har en viktig faglig rolle i prosjektgruppen. Prosjektet er en del av NKVTS og seksjon for implementering og behandlingsforskning. Seksjonen samarbeider med andre grupper som jobber med implementering av evidensbasert traumebehandling i BUP og DPS.

Arbeidsoppgaver:

· veiledning av terapeuter som skal lære Trinnvis TF-CBT

· bidra i videreutvikling av prosjektet

· i kartlegging av barn blir det mulig opplæring av andre kommunalt ansatte

Kvalifikasjoner:

· psykolog/psykologspesialist/psykiater

· god kjennskap til traumebehandling av barn og fordel med kjennskap til TF-CBT

· ønskelig med videreutdanning i kognitiv terapi og/eller er godkjent veileder

· erfaring med å formidle fag

· gode engelskkunnskaper er en fordel

Personlige egenskaper:

· engasjert og positiv

· selvdreven

· pliktoppfyllende og systematisk

· lett å samarbeide med

· opptatt av evidensbasert behandling

Vi tilbyr:

· spennende muligheter for faglig videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen

vold og traumatisk stress

· et fagmiljø som arbeider med viktige og dagsaktuelle problemstillinger

· hyggelige kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

· moderne lokaler i Nydalen

· medlem i Statens pensjonskasse

· lønn etter avtale

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Søknadsfrist: 15.12.21

Snarlig tiltredelse ønskes. Prosjektbeskrivelser kan sendes ut på forespørsel.

For spørsmål om stillingen, kontakt prosjektleder Silje M. Ormhaug, 99609336.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS