Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS har en ledig spennende stilling!

Forskningsrådgiver til Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer

Søknadsfrist: Snarest

NKVTS

NKVTS har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumer kan medføre. Vår visjon er "Et bedre liv for berørte av vold og traumer".

Senterets hovedoppgave er forskning innen temaene vold og overgrep, katastrofer, terror og stressmestring, tvungen migrasjon og flyktninghelse, samt behandlings- og implementeringsforskning. I tillegg til driver vi utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning.

Senteret har rundt 100 ansatte med kontor i Nydalen i Oslo.

Vi søker en forskningsrådgiver som skal bidra til å øke ekstern finansiering av NKVTS. Stillingen er en fast stilling som organisatorisk er plassert i forsknings- og administrasjonsstaben ved NKVTS, men som krever at du jobber tett med forskerne ved senteret. Staben har blant annet det overordnede ansvaret for forskningsadministrativ støtte til ledelsen ved NKVTS samt operativ støtte til prosjektledere. Vi er en liten stab som jobber tett sammen om oppgavene våre, så vi hjelper hverandre når det er behov.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere og holde seg oppdatert på relevante forskningsutlysninger.
 • Motivere og gi råd til forskerne når de skal planlegge og skrive søknader om forskningsfinansiering.
 • Planlegge og gjennomføre kurs i søknadsskriving, prosjektledelse og anbudskonkurranser.
 • Holde oversikt over NKVTS sine samarbeidsavtaler og kvalitetssikre kontrakter knyttet til forskningssamarbeid.
 • Bistår og sikre kvalitet ved planlegging og drift av forskningsprosjekter.
 • Saksforberedelse og oppfølging, rapportering, utrednings- og analyseoppgaver knyttet til ansvarsområdet.

Kompetansekrav

Du må ha:

 • mastergrad innen relevant fagområde (for eksempel økonomi, samfunnsvitenskap, jus eller helsefag)
 • kunnskap om forskningsfinansiering
 • erfaring med eksternfinansiering av forskning (prosjektakkvisisjon), spesielt fra NFR

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring fra forvaltning og saksbehandling
 • erfaring fra anbudskonkurranser og kjennskap til relevant regelverk
 • erfaring med engelsk som arbeidsspråk eller gjennom studie
 • erfaring fra å lede prosesser
 • kurs/sertifisering i prosjektmetodikk eller prosjektledelse (for eksempel Prince 2)

Du kjenner deg igjen i følgende personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • analytisk og jobber systematisk og strukturert
 • liker å ha god oversikt
 • lett for å sette deg inn i nye systemer

Vi tilbyr

 • Spennende muligheter for faglig videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumatisk stress.
 • Et fagmiljø som arbeider med viktige og dagsaktuelle problemstillinger.
 • Hyggelige kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Moderne lokaler i Nydalen.
 • Mulighet for noe hjemmekontor.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Lønn etter avtale.

For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordres menn til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om det. (Offentlighetsloven § 25).

FINN-kode: 256160212

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS