LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Logistikkansvarlig

Søknadsfrist: 31.01.2023

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988. Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring med både naturvitere og samfunnsvitere i staben. Vi har kunnskap om artene, naturtypene, samfunnets bruk av naturen og sammenhengene med de store drivkreftene i naturen. Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn.

Vi søker nå etter en logistikkansvarlig i en nyopprettet fast 100% stillingStillingen vil være knyttet til NINAs administrasjon som er lokalisert ved hovedkontoret i Trondheim. Drift, Økonomi og HR har i dag til sammen ti medarbeidere som jobber tett sammen og utfyller hverandre. NINA er i vekst, og vi har behov for å styrke vår stab innen logistikk og utstyrskontroll. Stillingen har økonomisjefen som sin nærmeste overordnede, og vil ha et tett samarbeid med driftsavdelingen og våre forskere og ingeniører.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen skal ha ansvar for å bygge opp et godt system for å holde oversikt og kontroll på prosjekt- og feltutstyr, samt innkjøpshåndteringen av dette utstyret i NINA. Dette gjelder både forhandling av innkjøpsavtaler med leverandør, kontroll av innkjøp, registrering av innkjøp og vedlikehold av feltutstyr og annet utstyr, herunder også biler/båter etc. I tillegg skal stillingen ha ansvar for å administrere bruken av utstyret. Klargjøring og reparasjon av utstyr før og etter feltsesongen inngår i dette. Lagerdrift, orden på reoler, frysere, truckkjøring, organisering av opprydding, tømming og kasting, vil også inngå som arbeidsoppgaver.Stillingen skal også etablere et registrerings og godkjenningssystem, hvor veterinæren og forskerne kan registrere inntak/uttak av dyr, prøver og stoffer til huset/labene. Det vil bli spesifisert hvilket utstyr som skal håndteres av logistikkansvarlig og hva som skal håndteres av Drift NINA Trondheim, forskere/forskningssjefer og andre. Stillingen vil også kunne bidra med andre oppgaver innen avdelingen Drift, i tråd med kompetanse og behov.

Vi søker etter en person som:

• har god økonomisk sans

• er systematisk, ryddig og praktisk orientert

• har erfaring med og/eller interesse for oppfølging av leverandører og kontrakter

• liker å utvikle og følge opp systemer• er nysgjerrig, nøyaktig, strukturert, serviceinnstilt og selvstendig

• kan fungere som kontaktpunkt mot fagavdelingene

• liker å jobbe i team

Krav til kompetanse:

• erfaring innenfor lagerstyring/logistikk/utstyrshåndtering

• utdanning innenfor relevant område er ønskelig, men ikke et krav

• god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

• førerkort

• truckførerbevis er ønskelig, men ikke et krav

Vi tilbyr:

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et variert, trivelig og spennende arbeidsmiljø i et av Norges ledende forskningsmiljø

• treningsrom, garderobefasiliteter og god kantine

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål om stillingen kan rettes til økonomisjef Gro Irene Solberg, tlf 928 45 577, e-post [email protected]

Søknadsfrist 31.1.2023

Søk på stillingen

Kontakt:

Powered by Labrador CMS