Spennende jobbmulighet i Nordområdeavdelingen ved NIku!

Seniorrådgiver / rådgiver - Nordområdeavdelingen

Søknadsfrist: 05.01.2022

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et nasjonalt kompetansesenter og forskningsmiljø. Instituttet fokuserer på kulturminner og kulturmiljøer og driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører både nasjonalt og internasjonalt. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner.

NIKUs ansatte i Nordområdeavdelingen arbeider blant annet med kulturarv og samfunn i nordområdene, kulturminner og kulturmiljø, tradisjonell landskaps- og ressursbruk, urfolks tradisjonelle kunnskap og deltagelse i forvaltning og planlegging, samt klima og miljø i et samfunnsperspektiv.

Vi søker 1 seniorrådgiver/ rådgiver til NIKUs Nordområdeavdeling som er lokalisert i Fram – Nordområdesenter for klima og miljøforskning i Tromsø. Stillingen er tilknyttet avdelingens oppdragsvirksomhet, men kan også omfatte arbeid i skjæringspunktet oppdrag/forskning på aktuelle tematikker slik som konsekvensutredning eller urfolks deltagelse i forvaltning og styringsprosesser.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektdeltagelse og -ledelse.
 • Akkvisisjon, herunder utvikle og koordinere avdelingens akkvisisjons- og oppdragsvirksomhet på tvers av ulike avdelinger i NIKU. Nettverksbygging og posisjonering i markedet vil inngå i arbeidet, herunder å bidra til å utvikle og utvide NIKUs faglige nedslagsfelt innenfor oppdragsmarkedet i nord.
 • Bidra inn mot avdelingens / prosjekters formidlingsvirksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum mastergrad innenfor samfunnsvitenskap eller humaniora, fortrinnsvis på tematikker tilknyttet nordområdene er et krav.
 • Kjennskap til samfunn, urfolk, kulturarv og historie i nordområdene er et krav.
 • Erfaring fra utredningsvirksomhet (eksempelvis konsekvensutredning eller annet utredningsarbeid) fra instituttsektoren eller konsulentvirksomhet, eventuelt offentlig forvaltning er et krav.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk er et krav.
 • Erfaring med akkvisisjon og prosjektledelse er sterkt ønskelig.
 • Kompetanse innenfor samisk språk, eventuelt kvensk eller russisk er sterkt ønskelig.
 • Kompetanse innenfor geografiske informasjonssystem (GIS) er ønskelig.

Egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • God gjennomførings- og leveranseevne, herunder evne til å tilpasse tidsbruk og leveranser i forhold til økonomiske og tidsmessige rammer.
 • Evne til å arbeide selvstendig, til å strukturere og organisere eget arbeid.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og sterkt fagmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Gode forsikringsordninger.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Med søknaden leveres CV inklusive referanser. Om relevant kan også en oversikt over utredninger og/eller formidlingsaktivitet vedlegges.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Alma Elizabeth Thuestad, mob: +47 90856303

Hjemmeside: www.niku.no

Powered by Labrador CMS