LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker - økologisk genetikk og bioinformatikk

Søknadsfrist: 06.10.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har ca 700 ansatte, hovedkontor i Ås i Viken fylke og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling for økosystemer i Barentsregionen
er en av seks fagavdelinger i Divisjon for miljø og naturressurser. Vi arbeider med forskning, utredning og oppdrag innen fagområder som jord, vann, avfall, vegetasjon, miljøteknologi og klima.


Avdelingen er lokalisert ved NIBIO Svanhovd i Pasvikdalen i Øst-Finnmark. Stedet byr på et kontinentalt klima, med relativt kalde vintre og varme somre, og utsøkte muligheter for friluftsliv hele året.

NIBIO har opprettet en ny forskerstilling ved forskningsstasjonen på Svanhovd, Pasvik i Troms og Finnmark fylke. Den vi ansetter vil særlig arbeide med utvikling av avdelingens fagområder innen økologisk genetikk og bioinformatikk. Du vil få en nøkkeloppgave i å innhente nye prosjekter, bygge nettverk og videreutvikle allerede etablert samarbeid.

Den vi ansetter vil få gode muligheter for å påvirke innhold og profil til stillingen.

Stillingen vil ha arbeidssted på NIBIOs stasjon på Svanhovd, men den vi ansetter må påregne noe reisevirksomhet.

Stillingens hovedoppgaver

 • Innhente eksternfinansierte prosjekter, prosjektetablering, -drift og -ledelse
 • Bidra i drift av avdelingens prosjekter og andre aktiviteter
 • Utvikle avdelingens samarbeid med relevante aktører
 • Publisere og formidle vitenskapelige funn i journaler og populærvitenskapelige medier

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant doktorgrad innen f.eks. genetikk eller bioinformatikk
 • Relevant vitenskapelig arbeidserfaring fra tema som er sentrale i avdelingens arbeid
 • Erfaring med å publisere i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig (evt kunnskap i annet skandinavisk språk), kandidater som ikke behersker norsk må i løpet av relativt kort tid opparbeide seg tilfredsstillende språkkompetanse
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med analyse av RAD sekvenseringsdata
 • Førerkort, minimum kl. B

Personlige egenskaper

 • Evne til nettverksbygging
 • Formidlingsevne og gode kommunikative egenskaper
 • Samarbeidsorientert og lagbygger
 • Strukturert, selvstendig og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ som forsker kode 1109. Lønn kr 573 900 - 661 400 pr. år etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder/forskningssjef Snorre HagenSnorre Hagen (tlf 932 40 197 - epost [email protected])

Hvordan søke på stillingen

Søknadsbrev med CV fylles ut digitalt og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Kopier av vitnemål og attester legges også ved i søknadsportalen.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS