LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Stipendiat - klimaendringer -ugras og kulturplanter

Søknadsfrist: 20.02.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling skadedyr og ugras i skog-, jord-, og hagebruk
utgjør den største samlede fagkompetansen innen ugras, insekter, midd og snegl i Norge. Vi utfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid innen biologi og bekjempelse av ugras og skadedyr i skog-, jord- og hagebruk.

Det er nå en ledig en 3-årig stilling som PhD stipendiat innen effekt av klimaendringer på konkurranse mellom ugras og kulturplanter og hvordan håndtere dette i et integrert plantevern (IPV) perspektiv.

Stillingen vil ha arbeidssted NIBIO Ås (hovedarbeidssted) og NIBIO Særheim. Opphold i utlandet i en kortere periode kan være aktuelt.

Om ramme for stillingen, hovedoppgaver

Stillingen er knyttet opp mot prosjektet «Ugras eller kulturplanter - vinneren av klimaendringene». Stipendiaten vil være ansatt i NIBIO Divisjon Bioteknologi og plantehelse, Avdeling Skadedyr og Ugras i Skog-, Jord-, og Hagebruk. Det forutsettes at stipendiaten følger et 3-årig doktorgradsprogram ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Hovedveileder vil være ved NMBU, Institutt for Plantevitenskap og delveiledere ved NIBIO.

Oppgavene vil være:

 • Å utvikle metoder og gjennomføre forsøk knyttet til endringer i konkurransen mellom ugras og kulturplanter ved økte temperatur- og CO2 nivåer ved et endret klima
 • Spesielt se på endringer i plantenes vekst, reproduksjon, fysiologiske prosesser (f.eks. fotosyntese og respirasjon) og deres respons på ugrasmidler
 • Modellere konkurransen mellom ugraset og kulturplanten ved økte temperatur- og CO2 nivå
 • Analysere data og formidle forskningsresultatene i vitenskapelige artikler
 • Fremlegge resultatene i relevante faglige fora og i populærvitenskapelige kanaler
 • Gjennomføre PhD kurs i oppsatt kursplan
 • Fullføre en doktorgrad i løpet av ansettelsesperioden

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i plantevitenskap eller plantebiologi med sterk kompetanse i plantefysiologi
 • Kvalifisert til opptak som doktorgradsstudent etter gjeldende opptakskrav ved NMBU (merk karakterkrav)mer info: her og her
 • Ferdigheter i forsøksdesign, statistikk, og erfaring med R
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk

Det er en fordel om du har

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk
 • Relevant erfaring fra arbeid med plantevern/ ugrasbiologi og/ eller økofysiologi
 • Forskningserfaring og gode akademiske skriveferdigheter
 • Erfaring med samarbeid/ oppdrag for plantehelseforvaltning- og næring
 • Erfaring med formidling til brukergrupper og allmennheten for øvrig
 • Førerkort for personbil (klasse B)

Personlige egenskaper

 • Være motivert, nysgjerrig og engasjert i vitenskapelig arbeid
 • Ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Være nøyaktig og analytisk
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Akademiske og personlige evner til å gjennomføre studiet innenfor tidsrammen (3 år)

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som stipendiat kode 1017, lønnstrinn 54 - 60 (kr 501.200 - 553.500 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt forskningssjef/avdelingsleder Research Professor Ingeborg Klingen, mobil +47 93 09 22 11.

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Vitnemål og attester må legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS