Spennende jobbmulighet ved avdeling for Biomarin verdiskaping ved Nibio!

Seniorrådgiver - Biomarin verdiskapning

Søknadsfrist: 30.11.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Viken, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Divisjon for Matproduksjon og samfunn
er et nasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljø med sentrale forskningsområder innen planteproduksjon, agronomi, økologi, kulturlandskap, samt bedriftsøkonomi og samfunnsforskning. Divisjonen består av syv fagavdelinger med om lag 130 ansatte. Divisjonen har prosjekt og oppdrag innen agronomi, teknologi, økonomi og biologisk mangfold, men også prosjekter basert på system- og verdikjedeperspektiv. Divisjonens oppdrag er å bidra med forskningsbasert kunnskap for økt matsikkerhet og mattrygghet og å understøtte innovasjon og verdiskapning i hele verdikjeden for landbruk og matproduksjon.


Biomarin verdiskapning
Akvakultur er den raskest voksende matsektoren globalt, og vi bidrar med overføring av teknologi og kunnskap fra grønn til blå sektor med fokus på bioøkonomi: bærekraftig produksjon og verdiskaping av fornybare marine ressurser, inkludert biprodukter og avfallstrømmer. Avdelingen består i dag av 12 medarbeidere.

Årets kanskje mest fremtidsrettede stilling?

Som del av NIBIOs satsing på biomarin verdiskaping, søker vi en seniorrådgiver for å utvikle næringsrettede prosjekter basert på NIBIOs omfattende FoU-potensial innenfor blågrønn sektor. Du vil også ha et spesielt ansvar for å koordinere oppbyggingen av fasiliteter for bioraffinering på Tuv, samt for å samkjøre aktiviteter innenfor NIBIOs største pågående FoU-satsing: Blågrønn bioraffinering. Overordnet skal du bidra til at NIBIO svarer ut samfunnsutfordringen om bærekraftig fôr i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning - vår tids månelandning.

Stillingen har arbeidsted ved NIBIO Steinkjer, og inngår i avdeling for Biomarin verdiskaping, som er en del av Divisjon for matproduksjon og samfunn.

Stillingens hovedoppgaver

 • I samarbeid med relevante avdelingsledere og stasjonsledere ta initiativ til å gjennomføre dialogmøter for å koble sammen blått kunnskapsbehov med grønn ekspertise på områder med potensielt store synergier
 • Utvikle prosjektidéer med en faglig tilnærming som ligger utenfor våre tradisjonelle arbeidsområder, men som søker å utnytte NIBIOs omfattende FoU-potensial innenfor grønn sektor
 • Koordinere arbeidet med å bygge fasiliteter for blågrønn bioraffinering på Tuv, med tilhørende analysefasiliteter
 • Samkjøre aktiviteter innenfor NIBIOs strategiske satsing på blågrønn bioraffinering på tvers av avdelinger og stasjoner
 • Etablere sammarbeidskonstallasjoner med regionale, nasjonale og internasjonale industripartnere og kunnskapsmiljøer for å utvikle nettverk, prosjekter og befeste NIBIOs posisjon inenfor dette satsingsområdet

Kvalifikasjonskrav

 • Master i akvakultur, eller tilsvarende
 • Erfaring med prosjektledelse fra FoU-sektor
 • Omfattende arbeidserfaring innen havbruk, med spesielt god kjennskap til verdikjeden for norsk oppdrettsnæring
 • Kunne vise til effektiv samhandling med industriaktørene (feks innsalg av FoU-prosjekter, varer og tjenester)
 • Inngående kjennskap til havbruksnæringen, spesielt i Trøndelag, men også nasjonalt og internasjonalt
 • Førerkort klasse B og disponerer egen bil
 • Må beherske norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk på et avansert nivå, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har

 • Evne til å bygge effektive og gode relasjoner med næringsaktører gjennom hele verdikjeden
 • Evne til å planlegge og gjennomføre FoU-prosjekter og samhandle med kollegaer og andre kunnskapsmiljøer i inn- og utland
 • Bakgrunn i grønn sektor for å effektivt kunne høste synergier i samhandling mellom blå og grønne biobaserte næringer og FoU- aktiviteter

Personlige egenskaper

 • Praktisk anlagt og med gode samarbeidsevner både mot industri og kompetansemiljøer
 • Ansvarsfull og nøyaktig med høy gjennomføringsevne
 • En relasjonsbygger med høy sosial kompetanse
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som Seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 65-75 (kr 604.400 - 728.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Johan Johansen 95732132

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS