Spennende jobbmulighet i Avdeling for bioressurser og kretsløpsteknologi ved NIBIO!

Forsker / seniorforsker – sirkulærøkonomi og ressurshåndtering

Søknadsfrist: 20.12.2020

NIBIO

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling for bioressurser og kretsløpsteknologi utgjør en samlet fagkompetanse innen utnyttelse av og teknologi for resirkulering av bioressurser.


I Steinkjer er vi samlokalisert med mange relevante samarbeidspartnere på InnoCamp. Sammen med Nord universitet bygges det nå nye forskningslaboratorier her. Like utenfor byen har NIBIO etablert seg med egen forskningsgård med infrastruktur for å drive feltbasert forskning.


NIBIO bygger opp tung landbruksfaglig tilstedeværelse i Midt-Norge, på områder som er viktige for Trøndelag. Du kan lese mer om enheten/forskningsstasjonen i Steinkjer her.

Nøkkelinformasjon

NIBIO styrker sin kompetanse for å møte muligheter og utfordringer innen sirkulærøkonomi, ressurshåndtering, kretsløpsløsninger og bærekraftige produkter. Vil du arbeide fremtidsrettet med forskning og utvikling innen disse temaene, er dette en mulighet for deg.

Stillingen er knyttet til Avdeling for bioressurser og kretsløpsteknologi. Stillingen er fast. Arbeidssted er Steinkjer.

Stillingens hovedoppgaver

 • FoU innen områdene ressurshåndtering, kretsløpsløsninger og bærekraftige produkter med fokus på omdanning og anvendelse av ressurser og miljøteknologi/prosesser
  • Prosesser som anaerob utråtning (biogassproduksjon), kompostering, fermenteringsprosesser er stikkord.
  • Kunnskapsutvikling knyttet til regelverkutvikling for gjødselvarer, jordforbedrings- og fôrprodukter for å trygge mat og miljø er også relevant
 • Prosjektutvikling og -gjennomføring i samarbeid med både næringsaktører og FoU-miljøer i regionen og eksisterende fagmiljøer i NIBIO, så vel som internasjonalt
 • Vitenskapelig publisering og populærvitenskapelig formidling

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum mastergrad eller tilsvarende innen fagområder som er relevant for stillingens hovedoppgaver; feks prosessteknologi, bioteknologi, miljøkjemi. Doktorgrad er en fordel.
 • Må kunne kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk. Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år.

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med behandlingsprosesser og utnyttelse av biprodukter og avfallsressurser
 • Erfaring med miljørelaterte problemstillinger knyttet til skjebnen av miljøgifter eller andre uønskede fremmedstoffer i miljøet eller rensetiltak
 • Erfaring med å utvikle og lede forsknings- og/eller oppdragsprosjekter
 • Erfaring med prosjektledelse, søknadsprosesser og arbeid i tverrfaglige prosjekter
 • Erfaring med forskningsformidling, herunder populærvitenskapelig formidling
 • Kjennskap til muligheter og utfordringer innen avfallsområdet regionalt og nasjonalt
 • Ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk
 • Gode faglige nettverk

Personlige egenskaper

 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til selvstendig arbeid, og samtidig være en god lagspiller
 • Nettverksbygger

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ som forsker kode 1108, kode 1109 eller seniorforsker kode 1183, lønnstrinn 53 - 77 (kr 474.500 - 744.600). Innplassering i kode og lønn vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Trine Eggen, tlf 909 97 074 eller
 • Forskningsleder Øistein Vethe, tlf 918 62 849

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Generelle opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS