LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Rådgiver driftsøkonomisk analyse

Søknadsfrist: 14.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Kart og statistikkdivisjonen
har delt inn sin faglige virksomhet i sju fagavdelinger, med 106 kompetente medarbeidere. Divisjonen skal bidra til utvikling av bioøkonomien gjennom å gi dokumenterbart beslutningsgrunnlag til forvaltning, næringsliv og politisk ledelse. Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver effektiv datafangst, standardisert og dokumenterbar dataforvaltning, etterrettelige dataanalyser, samt bred formidling.


Avdeling Driftsøkonomisk analyse
har ansvaret for Driftsgranskingene i jord- og skogbruk. Avdelingen utfører datainnsamling og analyser for jord- og skogbruk på foretaksnivå i Norge, og utarbeider dokumentasjonsgrunnlag som brukes i driftsøkonomisk rådgivning og styring. Materialet brukes også i forskning, av forvaltningen og politiske beslutningstakere. Driftsgranskingene viser totaløkonomi og resultat for jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer for gårdsbruk av ulike størrelser, med ulike driftsformer og forskjellig geografisk plassering. Analysene vise både årlig økonomisk resultat og lange utviklingslinjer. Økonomi i ulike produksjoner, verdiskaping i landbruket og regionale oppdrag er en viktig del arbeidsporteføljen i avdelingen. Avdelingen tilbyr foretaksøkonomiske utredninger og bidrar i forskningsprosjekter.

Har du kunnskap innen og interesse for landbruksøkonomi, og vil bli en del av et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø i NIBIO?

NIBIO kan tilby Norges bredeste kompetanse innenfor landbruksøkonomi, sirkulær bioøkonomi og forvaltning av økosystemressurser. Du vil være del av et spennende faglig utviklingsmiljø. Arbeidet med driftsgranskingene er sentralt i avdelingen. Driftsgranskingene er en økonomisk statistikk som viser årlig resultat og langsiktige utviklingslinjer for økonomien på norske gårdsbruk. Vi forvalter en verdifull database som gir grunnlag for forskning og analyser av økonomien i norsk landbruk. I arbeidet med å konvertere skatteregnskap til driftsregnskap har vi kontakt med både gårdbrukere og regnskapskontorer.

Antall stillinger: 2

Arbeidssted: Trondheim eller Tromsø.

En av stillingene er plassert i Trondheim ved avdeling for driftsøkonomisk analyse, mens den andre er plassert på Holt i Tromsø. Stillingen i Tromsø vil også ha tilknytning til Senter for arktisk landbruk, og vil være et ledd i oppbygging av et samfunnsfaglig miljø der.

Stillingens hovedoppgaver

 • Være del av driftsgranskingsteamet som jobber med grunnlagsmaterialet til statistikken gjennom å konvertere/omgjøre skatteregnskap til driftsregnskap
 • Bidra til å kartlegge og analysere utviklingen i landbrukets forskjellige produksjoner og driftsformer i ulike deler av landet
 • Ha kontakt med deltagere som er med i driftsgranskingene
 • Delta i arbeidet med årlig publisering av driftsstatistikken
 • Delta i ulike utrednings- og forskningsprosjekter innenfor landbruks- og matsektoren

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i økonomi, landbruksfag eller samfunnsfag
 • Kjennskap til norsk landbruk
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har

 • Kjennskap til analyseverktøy f.eks. SAS, Stata, SPSS, R, og/ eller høy Excel-kompetanse
 • Kjennskap til regnskap og regnskapsføring
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Bidrar positivt til et godt samarbeidsklima
 • Har en arbeidsstil som balanserer nøyaktighet med kvalitet og effektivitet
 • Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som Rådgiver kode 1434 lønnstrinn 58 - 69 (fra kr 534.900 - 648.700 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Helge Bonesmo tlf. 917 93 100, eller
 • Prosjektleder Heidi Knutsen tlf. 472 77 017

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om detteher.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS