LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Overingeniør innen feltbiologi

Søknadsfrist: 06.10.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har ca 700 ansatte, hovedkontor i Ås i Viken fylke og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling for økosystemer i Barentsregionen
er en av seks fagavdelinger i Divisjon for miljø og naturressurser. Vi arbeider med forskning, utredning og oppdrag innen fagområder som jord, vann, avfall, vegetasjon, miljøteknologi og klima.


Stillingen er tilknyttet en forskningsgruppe som arbeider med molekylær økologi, økologisk genetikk og genetisk overvåkning av ulike viltlevende arter. Vi har en rekke samarbeidspartnere og oppdragsgivere i inn- og utland.

Hvis du vil arbeide med spennende problemstillinger i arktiske områder, kan dette være stillingen for deg. Den vi ansetter skal særlig arbeide med våre store feltprosjekter i Øst-Finnmark og spesielt i de grensenære områdene mellom Norge, Finland og Russland, der det samles inn prøver og data for forskning og forvaltning i både terrestrisk og akvatisk miljø.

Den som blir ansatt vil få et bredt spekter av oppgaver som spenner fra felt- og labarbeid til datahåndtering og -analyse.

Du vil kunne få stor mulighet til å utforme stillingens profil og ansvarsområder.

Stillingen har arbeidssted ved vår forskningsstasjon på Svanhovd i Pasvik, Troms og Finnmark fylke.

Stillingens hovedoppgaver

 • Omfattende feltarbeid, data- og prøveinnsamling i terrestrisk og akvatisk miljø
 • Ansvar for den samlede porteføljen av feltarbeid ved avdelingen, inkludert feltledelse
 • Være bindeledd mellom felt og DNA-laboratorium og bidra til overføring og registrering av prøver
 • Kommunikasjon omkring prosjekter med oppdragsgivere, publikum og forvaltning både lokalt og regionalt
 • Bistå forskere med rapportering, publisering og formidling av resultater

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i relevant fagområde
 • Erfaring med relevant forskningsbasert feltarbeid
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig (evt i annet skandinavisk språk)
 • Førerkort, minimum kl. B

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med feltledelse
 • Erfaring fra datainnhenting/-bearbeiding
 • Erfaring med formidling av forskningsarbeid og -resultater
 • Utvidet førerkort, eksempelvis kl. BE (tilhenger), S (snøscooter), A (ATV/terrenggående kjøretøy)

Personlige egenskaper

 • Du må trives med å arbeide utendørs under svært varierende forhold i arktiske strøk gjennom hele året
 • Gode samarbeidsevner på tvers av fag og kompetanseområder (med forskere, feltarbeidere, laboratorieteknikere/ingeniører)
 • Gode kommunikative egenskaper og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, kr 509 500 - 626 300 pr. år. Lønn etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

Hvordan søke på stillingen

Søknadsbrev med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Kopier av vitnemål og attester legges også ved i søkerportalen.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS